onsdag 16 april 2014

Dan Eliasson kräks på Jimmie Åkessons människovärde. Del 1

 
Försäkringskassan
Generaldirektör Dan Eliasson
 
Socialdepartementet
Socialminister Göran Hägglund f k
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson
 
 
Dan Eliasson kräks på Jimmie Åkessons människovärde. Del 1
Försäkringskassans svågerpolitik framkallar inga kräkreflexer hos FK:s GD
Generaldirektör Eliasson har många anledningar inom sitt eget fögderi att kräkas. De senaste missförhållanden inom Försäkringskassan som borde framkalla Era kräkreflexer är Expressens och frilansjournalisten Lasse Wierups avslöjanden om Era handplockade toppchefers fifflande. I mars avslöjade Wierup att två av Försäkringskassans toppchefer med Ert goda minne varit inblandade i tvivelaktiga personalärenden.
 
”Sveriges bäste kommunikationsdirektör”
Hösten 2012 handplockade Ni Er tidigare kollega Jonas Lindgren på Migrationsverket till en av FK:s  högsta chefstjänster med en månadslön på 107 500 kr utan att tjänsten utlysts.
För att bereda plats åt Er skyddsling köptes FK:s dåvarande 60-åriga kommunikationsdirektör Inger Dunér ut med 440 000 kr plus sex extra månadslöner. Ert ”chefsfynd” fick dessutom omedelbart plats i myndighetens ledningsstab.
 
Kommunikationsdirektör Lindgren, fixade en hög chefsposition åt en kvinnlig anställd som han inlett ett förhållande med, sin flickvän underställd honom själv.  Flickvännen blev chef för FK:s kundkommunikation och lyftes upp i Lindgrens ledningsgrupp. Tjänsten hade givetvis inte utlysts varken internt eller externt.
Lindgren förhandlade direkt upp hennes lön med 9 000 kr från 38 450 till 47 500 kr.  Utöver hennes lön attesterade han under ett helt år alla hennes utlägg och semesteruttag. Han köpte henne även en kurs för 193 750 kr.  Lindgren godkände även 26 av flickvännens semesterdagar som arbetstid.  Hon fick dessutom full lön under en privat drömsemesterresa med hr Lindgren till Miami i november 2013.
 
Lindgren försökte först förneka denna uppgift: ”Det stämmer inte. Hon har haft semester under den tiden och det står i lönespecifikationen.   En kontroll med FK:s ekonomienhet visade dock att hr Lindgren ljög reportern rakt upp i ansiktet: hon hade fått full lön och inga semesterdagar hade tagits ut.  När hr Lindgren konfronterades med att han ljugit backade han: ”Det är möjligt att jag missat någonting…” ”Missat”??  Det hade enligt Lindgren ”inte funnits något ont uppsåt och är det så att man missat att ta ut en eller annan semesterdag, får man givetvis korrigera detta. ” ”En eller annan semesterdag”??  Det rörde sig ju om 26 dagar!   Presstjänstens Staffan Karlsson kallade bedrägeriet för ”en administrativ miss, ingenting annat.” 
Enligt förvaltningslagen får myndighetspersoner inte hantera ärenden som kan gynna närstående.
För att undvika en sådan jävsituation kom Ni och Lindgren slugt överens om att myndighetens HR-chef Lars-Åke Brattlund skulle skriva på avtalet och vara flickvännens chef ”på papperet.”[1][1] Samtidigt gjorde Brattlund bedömningen att ”utredningen mot Lindgren borde läggas ner. 
Denna synnerligen osmakliga soppa får oss som finansierar kalaset att kräkas!


[1][1] Lasse Wierup, Expressen 27 mars 2014
 
Sedan Lasse Wierup avslöjat att även hr Brattlund gjort sig skyldig till jäv blev Ert stöd för Lindgren & Co tydligen ohållbart och Ni beslöt att utredningen om Jonas Lindgren skulle återupptas en tredje gång: ”jag tänkte börja lite grann med elefanten i rummet, det är lika bra att prata om den…”
 
Kommunikationsdirektörens bristande kommunikationskompetens
Trots att Ni höjde Jonas Lindgren till skyarna som en av Sveriges bästa kommunikations-chefer räckte uppenbarligen hans kommunikationskompetens inte riktigt till eftersom han sedan 2012 köpt in konsulttjänster från Prime PR för 38,6 miljoner kr.  Syftet uppges vara att ”FK:s personal skulle bli mer inkännande. ”
De uppgifter Lindgren inte klarade av och som köptes in från Prime handlade bl. a om ”strategiskt stöd och rådgivning.”
 
Vad detta innebär ”klargjordes” (!) av biträdande kommunikationschefen Catharina Byström: ”generellt handlar strategiskt stöd om långsiktig planering och strategier.”
Lindgren anställde dessutom två personer från Prime PR med placering på heltid vid FK. Dessutom köpte han på eget bevåg in IT-tjänster för 450 000 kr.
Under fyra år har Försäkringskassan bränt två miljarder skattekronor på konsulter!
I en krönika i Skånska Dagbladet den 9 april konstaterade Martina Jarminder att ”Det är ingen som förstår varför en myndighet som har till uppgift att betala ut sjuk- och föräldraförsäkring måste lägga miljoner på att låta några sköna snubbar på en hipp reklambyrå spåna fram schysta kampanjer i sociala medier på någon afterwork på en Stureplansbar. 
 
Generaldirektören lägger på locket
Ni hade enligt Lasse Wierup känt till jävsförhållandet på Er kommunikationsavdelning i nästan ett år utan att  agera  eller drabbas av kräkningar. Ni tyckte att det var ”olämpligt att man arbetsleder den man har en kärleksrelation med” [1][2] men satte inte ner foten.
Olämpligt” är knappast rätt ord i sammanhanget! Snarare är det oacceptabelt och definitivt helt fel!
Så här i efterhand kanske jag borde ha ställt någon kontrollfråga tidigare” urskuldade Ni Er Expressen den 27 mars.
Enligt FK:s säkerhetsstab skulle locket på Er order läggas på och internutredningen om Jonas Lindgren läggas ner utan disciplinpåföljd. ”Vi fick order om att allt skulle avslutas.” sade en talesperson för gruppen.[2][3]  Samtliga sex kritiska utredarna kopplades enligt uppgift bort från utredningen.


[1][2] Ibid
[2][3] Lasse Wireup, Expressen den 29 mars 2014
 
I ett brev till myndighetens 13 400 anställda kallade Ni Expressens uppgifter för ”direkt lögn” och ”lätt parodiska.”
Trots att Ni i det längsta – i stället för att kräkas - uttalade Ert orubbade förtroende för hr Lindgren – ”jag har väldigt stort förtroende för Jonas som kommunikationsdirektör ” och ”jag hoppas verkligen att han vill och kan jobba kvar och att det inte finns något i det här som kan påverka.” valde han att lämna sin tjänst.[1][4]  Enligt honom själv var detta ”orimligt och ovärdigt.[2][5]
I samband med uppsägningen pekade Lindgren i ett internt brev ut sina egna kolleger och anklagade Expressen för att ha agerat domare ”en folklig domstol där många känt sig manade att agera domare – däribland en liten grupp medarbetare.”
I en intern chat med upprörda medarbetar dillade Ni enligt en Expressenledare den 29 mars om att ”ingen är felfri och att det är lite av en existentiell fråga.”  Ni säger också att ”jag har mycket stort förtroende för mina medarbetare.” Med kännedom om hur de beter sig säger detta försvar för fifflarna mycket om Er brist på heder.
Trots alla oegentligheter deklarerade Ni i Expressen den 27 mars att ”jag är väldigt stolt över den chefskultur som finns att vi litar på varandra och inte kör en kontrollregim à la Stalin.”
 DN:s Carl Johan von Seth kommenterade detta grumliga resonemang den 3 april: ”det finns ju en tredje väg, mellan sovjetisk totalitarism och något så slapp som att låta pojk- och flickvänner godkänna varandras löner och utlägg.”
Ordföranden i fackförbundet ST Siv Nordin sade att hon blev ”mållös” när oegentligheterna avslöjats.  Hon konstaterade att hon ”jobbat fackligt inom FK sedan början av 80-talet och aldrig varit med om något liknande.
En anställd skrev på FK:s interna forum att ”det som hänt är vidrigt, man mår illa!”  En annan har sagt att ”När de som är satta att leda verksamheten beter sig på det här sättet kan jag inte annat än skämmas.”  [3][6]
Däremot har Ni inte drabbats av något illamående! Inte heller har Ni vett att skämmas.
Detta är bara två av många interna kritiska röster. Flera anställda kräver Er och ledningens avgång: ”Ledningen bör avgå. Det finns inget förtroende kvar.” Det verkar bli allt trängre på elefantkyrkogården på regeringskansliet.
 Ni har bagatelliserat oegentligheterna med det bara rör sig om ”ett antal centrala befattningshavare som begått misstag.”
 
Ännu en handplockad skojare
När försäkringsdirektör Svante Borg dristade sig till att protestera mot Ert agerande i fallet Lindgren köptes Borg enligt uppgift ut med en fallskärm på 2 580 000 skattekronor.  Som Borgs efterträdare handplockade Ni Dani Razmgah till tjänsten trots att hr Razmgah var föremål för en utredning om oetiskt beteende - jäv.  Han tillsattes utan att Borgs tjänst utlysts. Razmgah belönades dessutom med en avsevärd löneförhöjning.


[1][4] DN 3 april 2014
[2][5] Expressen 1 april 2014
[3][6]  Stefan Lisinski, DN: ”Nu kräver anställda att ledningen avgår   4 april 2014
 
Dani Razmgah hade skapat en helt ny tjänst och rekryterat sin sons sambo till den nyinrättade tjänsten.  Även denna tjänst tillsattes utan tillbörlig utannonsering.  Razmgah försökte även trycka på för att hans hustru skulle få jobb på myndigheten.  Internutredningen lades ner utan disciplinpåföljd. I stället meddelade Ni i mars att Ni ”med stor glädje utsett Dani Razmgah till försäkringsdirektör och medlem i ledningsgruppen.[1][7]
 
”Skattemiljoner går till att köpa ut de som ledningen vill bli av med
Den 5 april avslöjade Lasse Wierup i Expressen att Ni satt i system att köpa ut de chefer Ni ogillar. 
I ett brev till personalen om Svante Borgs entledigande påstod Ni att ”våra diskussioner har gällt utvecklingen av gemensamma förhållningssätt och värderingar kring ledning och styrning av vår gemensamma verksamhet.  Ni mörkade att Borg velat stanna kvar men övertalats att skriva på sin avskedsansökan med hjälp av det guldkantade och skattefinansierade avgångsvederlaget på 1 935 000 kr plus sex månaders extra lön.
Andra höga chefer - utöver Svante Borg och Inger Dunér - som ådragit sig Ert ogillande och tvingats bort är
-                Er strategiske rådgivare  Gunnar Johansson – fallskärm 948 000 kr
-                statistikchefen  Christian Elvahge – 759 000 kr
-                verksamhetschefen  Jan Almqvist – 789 000 kr
 Totalt har Ni slösat bort 2 941 200 skattekronor enbart i avgångsvederlag Till denna svindlande summa kommer sex arbetsbefriade månadslöner i vart och ett av fallen. 
Att FK:s HR-chef Lars-Åke Brattlund anser att ”det är väl använda pengar” säger allt om bristen på moral och etik i Er stab och om Er totala avsaknad av respekt för skattebetalarna.
 
FK:s säkerhetschef struntar i grundlagen
 Expressen avslöjade den 2 april att myndigheten vidtagit åtgärder för att utreda vilka anställda som utnyttjat sin grundlagsskyddade meddelarfrihet och lämnat information om oegentligheterna till tidningen. Uppdraget gick till FK:s säkerhetsstabs chef Torgny Collin.
Att Er säkerhetschef i strid mot grundlagen försökte efterforska Lasse Wieups källor framkallade märkligt nog inga kräkreflexer hos Er.
Tryckfrihetsexperten Nils Funcke anser dock att Collins agerande är ”mycket allvarligt” och att JK bör inleda en utredning.  Den som gör sig skyldig till detta brott mot grundlagen skall enligt tryckfrihetsförordningen dömas till fängelse eller böter.
Thomas Mattson konstaterade den 2 april att ”Vem kan ha läckt?” är en fråga som en hög chef inte ska ställa när hans myndighet är föremål för undersökande journalistik. Agerade cheferna enligt eget huvud eller är detta en kultur inom Försäkringskassan? Jo och JK kanske kan svara.
 


[1][7] Expressens ledare ”Det ser sjukt ut, Försäkringskassan” den 29 mars 2014
 
Ett litet kunskapslyft för hr generaldirektören tycks vara på sin plats: tryckfrihetsförordningens kapitel 3, paragraf 4 slår fast att ”En myndighet eller annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande…
 
Generaldirektörens förlorade heder - om Ni haft någon att förlora
Som Expressens ledarskribent påpekade borde Ni ”vara litet mindre tjänstvillig mot Era vänner och tänka litet mer på Er ämbetsmannaheder.”  Ämbetsmannaheder”??  Ni har ju visat att Ni inte har någon dylik - varken som jurist eller som generaldirektör. 
Historikern Carl Grimbergs beskrivning av den gustavianske kanaljen och ämbetsmannen Elis Schröderheim förtjänar att citeras: ”Han gick till den grad upp i förbindlighet och tjänstvillighet mot både sin konung och sina vänner, att han icke ägde någon kraft kvar, när det gällde att hävda sin ämbetsmannaheder och trovärdighet.
Efter att ha läst boken Helgon och syndare om påvarnas historia skrev Carl Rudbeck att ”de bar sig åt som makthavare alltid och överallt gjort: de utnyttjade hänsynslöst sina höga ämbeten till att berika sig själva och sina familjer. ”Detta citat kan med fog appliceras på Er och Era chefers benägenhet att gynna vänner och älskarinnor.
 
Expressens ledarskribent föreslog avslutningsvis att Ni ”bör hålla i minnet att Ni inte är Stig på Ica.”
 
 Avslutningsvis
·               1848 konstaterade Karl Marx att ”Varje härskande klass uppfinner en mytologi för at rättfärdiga sitt maktmissbruk och sin utplundring av undersåtarna. ” 
Detta citat Illustrerar givetvis Försäkringskassans slöseri med våra skattemedel.
·               Frans G Bengtsson beskrev den redlige kungen Karl XI som ”en skräck och mardröm för all oredlighet, all oduglighet och allt kanaljeri i landets styrelse, från de högsta posterna till de lägsta. ”
Oredligheten och kanaljeriet inom Försäkringskassan skulle salig Karl XI säkert ha tagit ett kraftfullt nackgrepp på. Eller vad tror Ni?
 
Med den hälsning Ni gjort Er förtjänt av
 
ISM
 
*
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar