tisdag 5 mars 2013

Människorna som söker skydd och trygghet hos oss är inte farliga 1


 Dagens Nyheters kulturredaktion

Ann Heberlein

 
 
Människorna som söker skydd och trygghet hos oss är inte farliga1
 
Den 22 februari skrev Ni på DN Kultur under ovanstående rubrik om REVA-projektet, som Ni uppenbarligen ogillar. ”Redan projektets namn - ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete” - får mig att rysa.”
 
När blev ”rättsäkerhet” något negativt? Sedan när är det inte polisens uppgift att kontrollera personer som misstänks ha begått brott?  Att vistas illegalt i landet är som bekant (?) ett brott. Därmed har polisen inte bara rätt utan även skyldighet att genomföra ID-kontroller, när de bedömer att detta anses befogat. Att negligera denna skyldighet vore tjänstefel.
Förutom att de som vistas illegalt i landet begår ett brott utgör de dessutom ett hot mot rättssäkerheten i asylsystemet.
 
Det är dessutom fel att kalla dem ”papperslösa”. De har nämligen i de flesta fall papper från migrationsdomstolar och migrationsverk på att de skall lämna landet.
 
Det svenska flyktingmottagandet slår ständigt nya rekord
 
”Reva är ju bara den logiska konsekvensen av en omänsklig och ovärdig flyktingpolitik. Låt oss diskutera den.
 
Ja, låt oss göra det. Uppenbarligen känner Ni – i Ert mediala, isolerade och upphöjda elfenbenstorn - inte till att Sverige tar emot i särklass flest flyktingar/invandrare i Europa i förhållande till folkmängden och i absoluta tal är det bara Tyskland och Frankrike som tar emot fler.
När antalet invandrare/flyktingar i övriga EU enligt Eurostat år 2007 minskade med 15 procent ökade antalet i Sverige med 84 procent.
 
Under den moderatledda regeringen har Sverige årligen beviljat mellan i snitt 85 000 och 93 000 uppehållstillstånd.  2009 beviljade Migrationsverket 98 644 uppehållstillstånd vilket var en ökning med 10 procent från 2008. 2010 beviljades närmare 100 000  personer från länder utanför EU uppehållstillstånd i Sverige.
Trots att Sverige ger skydd åt flest människor i Europa upphör aldrig de ständiga kraven på att ännu fler skall få komma hit.  Det tycks vara helt omöjligt att begripa att vi inte behöver fler – och i synnerhet inte fler illegala - invandrare, som skall försörjas via våra skattsedlar.
 
Ännu en gråtvals
Ni drar en av de vanliga gråtvalserna så fort någon invandrare – s.k. ”flykting” – av olika skäl inte får stanna i landet.  Låt mig kort berätta om några av de här människorna som jagas i tunnelbanan och i skolmatsalar. Jag har mött några av dem, på ett transitboende i Arlöv, på ett nedslitet hotell just invid motorvägen. Det kan vara de två bröderna från Somalia, 15 och 17 år gamla, som ensamma och utan skor vandrat genom öknen, från våld mot trygghet.
 
Det kan också vara de ensamkommande unga män från Afghanistan som några dagar före jul 2009 påstod sig ” ha slängts av från en container i snödrivorna mitt i mörkaste Smålandsskogarna och i tunna skor och kläder tvingats pulsa i snön till närmaste samhälle.”
 
Medierna med Aftonbladet i spetsen bredde på ordentligt: ”Hit men inte längre räckte de 10 000 US dollar de betalat människosmugglarna. Nu stod de i snön och såg lastbilens bakljus försvinna. De hade irrat omkring i timmar i skogen utan mat och vatten. Tårarna rann nerför kinderna på 14-årige Rahul Sultani, när han berättade om skräckfärden instängd i en container.
 
Denna skröna avslöjades när det kom fram att den påstådda ”skräckfärden” bestått i att de unga männen åkt 1:a klass med X 2000 från Köpenhamn tills de blev avhysta från tåget i Småland, då det upptäckts att de saknade färdbevis. Snyltandet hade m a o redan börjat!
De fem ”barnen” påstod sig ”ha sålt allt” för att betala smugglarna. Frågan hur mycket en 14-åring kan ha att sälja - och varifrån han i så fall fått alla dessa dyrbara ägodelar – ställde reportern givetvis inte. Det hade ju förstört gråtvalsen.
När TV 4 Nyheter rapporterade om att de ”stackars barnen kastats av tåget” illustrerades inslaget med en godsvagn. Det hade givetvis varit korrektare att illustrera inslaget med en 1:a klassvagn i ett X 2000-tåg!  Men det gällde ju att medelst godsvagnen föra tittarnas tankar i ”rätt” riktning!  Svenska medier har som bekant satt i system att i tid och otid dra paralleller till köerna till gasugnarna, när de skildrar enskilda ”särskilt ömmande flyktingfall”.


Enlig uppgift skall ett av ”barnen” ha varit i 30-årsåldern med fru och barn i Afghanistan (det kanske var dem han sålt?!). Familjeförhållandena avslöjades genom att asylboendets personal blev misstänksamma p.g.a. de höga räkningarna för telefonsamtal med hemlandet ”barnet” hade.
 
”Sorgsenhet” – ett asylskäl?
 Det kan vara den sorgsna tjetjenska kvinnan som flytt med sin handikappade dotter och tolvårige son, undan en våldsam make, fattigdom och rädsla.
För det första är ”sorgsenhet” ännu så länge inget asylskäl enligt FN:s flyktingkonvention, även om det förmodligen inte är uteslutet i Sveriges generösa tolkning av asylskäl.  Det mest absurda asylskäl ryms redan under rubriken ”synnerligen ömmande skäl.”.  Bilaga 1
 
Bilaga 1
Ett litet urval exempel på märkliga asylskäl som resulterat i permanenta uppehållstillstånd, PUT; och livslång skattesubventionerad försörjning
 •  kvinna från Gambia som ”inte tål långa flygresor” (!) (mål UM 15222–10)
 • libyer   p g a “ärr” (10206-10)
 • syrian p.g.a. påstådd utomäktenskaplig förbindelse (2176-10)
 • p.g.a. städarbete (18416-10), hamburger stekning (18813-10)
 • kvinna med utomäktenskapligt barn från Somaliland p.g.a. ”brist på manligt nätverk” i hemlandet (7851-10) (jungfrufödsel?)
 • Ensamkommande ung man p.g.a. att ”mamma i Kabul är ensamstående” (15942-10)
 • Mamma och fem syskon p.g.a. ensamkommande (!) afghanskt ankarbarn (2683-10)
 • irakier p.g.a. blodsjukdom (10432-10)
 • Hel familj g p.g.a. påstått ”apatisk ”son (12387-10)
 • kvinna från Mongoliet p.g.a. ”medicinbrist i hemlandet” (7664-09)
 • Afghansk ung man p.g.a. arvstvist (2736-09)
 • iranier p.g.a. ”dåligt utbyggt välfärdssystem i Iran” (1631-10)
 • man från Ghana p.g.a. psykproblem och ”brist p släkt i hemlandet
 • tanzanier med ”hörsel- och psykproblem, TBC och malaria” (9988-09)
 • man från Cameroun som ”inte vill bli kung ” (!) (595-09)
 • Husseins livvakt med familj (791-09)
 • P.g.a. blodsfejd i Albanien (1209-08)
 • familj p.g.a. ”svårighet att klara sin försörjning i Mongoliet” (873-09)
 • p.g.a. ”manipulerade fingertoppar (?) (2009-09)
 • tanzanier p.g.a. dialysbehov (3889-08)
Listan på absurda asylskäl an givetvis göras mycket längre.
 
Som bekant (?) saknar i snitt drygt 95 procent av de asylsökande asylskäl enligt FN:s flyktingkonvention. 
Eftersom i snitt ca 97 procent saknar ID-handlingar har myndigheterna ingen aning om vilka de släpper in i landet.  Såväl grovt kriminella som terrorister och krigsförbrytare får således fritt tillträde till Sverige. Antalet som saknar ID-handlingar ökar kontinuerligt.
Tabell 1
 
Tabell 1
Antal som saknade ID-handlingar 2006 - 2008

2005

91,4 procent

2006

90, 3 procent

2007

93,9 procent

2008

95,6 procent
Uppgifter för 2009 – 2012 kan Ni få från Migrationsverket
 
 
Anhörigåterförening
 
Det kan vara det kurdiska paret som skildes från sina tonårsbarn för att göra flykten säkrare, men som inte lyckats återförenas.”
 
Sverige har västvärldens mest generösa anhöriginvandring. Enligt all tillgänglig statistik från bl. a UNHCR har anhöriginvandringen i decennier utgjort den största gruppen.  Redan 2005 konstaterade OECD att” Sverige har en mycket högre flykting- och anhöriginvandring än andra länder och att en stor del av invandrarna lever på bidrag i stället för att arbeta.
 
I Sverige finns inte – som i andra länder – några krav på egen försörjning. Dörrarna till världens största och mest generösa socialkontor står som vanligt på vid gavel. 
2012 förväntades enligt Migrationsverkets prognoser 59 550 anhöriga och i år 56 500, som alla skall försörjas av de svenska skattebetalarna.  Dessutom brukar verket efter en tid skriva upp sina egna prognoser betydligt.
Så ”det kurdiska paret” kan nog känna sig tämligen säkert beträffande en återförening med sina ”tonårsbarn.”
 
Ett märkligt återföreningsbeslut
 
När somaliern Ali Mohamed Nur, som fått PUT 2009, återförenades med sin hustru Amina Aden och barn i början av januari hade de enligt hr Nur inte setts på drygt två år. Märkligt eftersom det yngsta barnet Abdirahman vid återföreningen i Sverige var åtta månader!  Låter onekligen som ett sentida mirakulöst fall av jungfrufödsel?
 
Påfrestningar på och risker för samhället i samband med stora flyktingströmmar
 
Redan i Hot- och Riskutredningens delbetänkande (Fö 1992:03) ”Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande”. Scenarion och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället” konstaterade utredarna att samhället är utsatt för en lång rad påfrestningar och risker i samband med stora flyktingströmmar. ”En del har karaktären av långsamt framväxande och långvariga skeenden - stigande spänningar mellan olika grupper i samhället eller allmänna sociala spänningar – Förändringar i normer och grundläggande värderingar som strider mot vårt rättssystem eller vårt sätt att se på problemen – Ökande brottslighet, särskilt bland ungdomar – Växande problem med missbruk av droger – Drastisk uppgång i antalet långvarigt arbetslösa – Ökande utbredning av epidemiska eller andra allvarliga sjukdomar – Långsiktiga försämringar av den inre och yttre miljön.
 
 /…/ De ekonomiska konsekvenserna av de långsamt framväxande skeendena kan bli så stora att de påverkar den allmänna utvecklingen i samhället. Det blir gärna fallet om kraven på åtgärder är stora och fordrar mycket tomfattande resurser.”
Hot- och riskutredningens förutsägelser har 20 år senare med råga drabbat Sverige. I det läget är det oförsvarligt det som Ni förespråkar.
 
 
ISM
 
*