fredag 18 januari 2013

Islamiseringen av Sverige 2Jordbruksdepartementet
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt
Arbetsmarknadsdepartementet, integrationsminister Erik Ullenhag
Näringsdepartementet, näringsminister Annie Lööf                                                                 

Tema: Islamiseringen av Sverige

Kryperiet för islam breder ut sig

Tack för Ert ”svar ”daterat den 6 december 2012, där Ni föga förvånande försvarar Qibbla Halal.

Eftersom Ni nogsamt undvek att svara på mina konkreta frågor återkommer jag här med de frågor jag vill ha svar på.

På frågan hur Ni och Er organisation Matlandet Sverige kan ställa Er bakom ett halalslakteri som utöver egen halalslakt även importerar kött från djur som slaktats utan bedövning? svarade Ni att ”halalslakt är tillåtet i Sverige, men förutsättningen är att djuret måste vara bedövat före slakt i enlighet med svenska djurskyddsbestämmelser. Qibbla Halal är en förebild när det gäller bedövad halalslakt.”  Däremot svarade Ni inte på följdfrågorna under rubriken: Hur sker kontrollen i Qibbla Halal och andra halalslakterier?   Frågan var – och är: Hur övervakar Ni som högste ansvarige för djurskyddet att Qibbla Halal m fl. inte nonchalerar förbudet mot rituell slakt utan bedövning? Hur ofta kontrolleras verksamheten på dessa slakterier? Görs det ö h t några som helst oanmälda – eller för den delen anmälda – kontroller av att djuren de facto bedövas? 

Är det inte så, hr Erlandsson, att det inte görs några kontroller? Är det inte så, statsrådet Erlandsson, att när den muslimske slaktaren vänd mot Mecka utropar ordet ”bismilah” får ingen otrogen vara i närheten, ty då skulle hela ritualen vanhedras?


Om – som Ni påstår – ”Qibbla Halal är en förebild när det gäller bedövad halalslakt” hur ser det då ut på andra halalslakterier i Sverige? Man vågar inte ens tänka tanken.

”Dialog med muslimerna”

Utöver att Ni undvek att besvara mina konkreta frågor föranleder Ert ”svar” ytterligare frågor.  Företaget/Qibbla Halal/  har i nära dialog med muslimska föreningar visat att det går att förena svensk djurskyddsstiftning med halalslakt. Detta arbete har gett företaget ett hedersomnämnande av organisationen Djurskyddet Sverige.

Detta tyder på en enorm naivitet såväl från Er som från Djurskyddet Sveriges sida. Uppenbarligen har varken Ni eller Djurskyddet Sverige hört talas om ”taqija” d.v.s. muslimernas urgamla rätt att ljuga för de otrogna och de otrognas myndigheter ”när det gagnar islam eller dem själva”?

T o m en normalbegåvad höna skulle lätt genomskåda deras lögner och bedyranden.

Vad muslimerna gör och vad de säger till svenska myndigheter och andra är m a o två vitt skilda ting.  I religionsfrihetens namn tar de sig rätten att totalt strunta i svenska lagar och regelverk – och givetvis i synnerhet i våra djurskyddsbestämmelser - så fort dessa strider mot deras religiösa vanföreställningar och nedärvda strukturer.
  För att fortsätta med fågelmetaforerna: ”förstår man inte det en hjärna som en kolibri.”[1][1]


Religiösa vanföreställningar skall inte gå före respekten för djuren
Ni svarade inte heller på frågan varför en grym, otidsenlig slaktmetod grundad på religiösa vanföreställningar och religiös vidskepelse ö h t skall vara tillåten i ett sekulärt land som Sverige?  Respekten för främmande folkgruppers religionsfrihet – d.v.s. religiösa vanföreställningar – skall givetvis inte gå före respekten för djuren.

Med anledning av att Ni sagt att Ni och Centern i EU driver frågan att ”kravet på att djur ska bevaras och att djurens väl måste sättas i fokus” frågade jag varför Ni tillåter import av icke bedövade halalslaktade djur/djurdelar från andra länder. Varför sätts ”djurens väl” inte ”i fokus” i andra länder? Hyckleri och dubbelmoral brukar sådant kallas. 


[1][1] Alian de Peyrefitte citerar Charles de Gaulle i sin bok C’etait de Gaulle: ”Det är bar att det finns gula fransmän, bruna fransmän och svarta fransmän. Det visar att Frankrike är öppet för alla raser Men de får inte   bli  för många ty då kan Frankrike inte förbli Frankrike. Fröstår man inte det har man en hjärna som en kolibri..”


Har centern och regeringen haft någon framgång i EU:s ministerråd?

Europaparlamentet antog 2009 ett ändringsförslag om ”skydd av djur vid avlivning” som innebar att Sverige och andra medlemsländer skulle tvingas tillåta slakt utan bedövning ”för religiösa ändamål.”

 Tillåt mig upprepa det Ni den 3 juni 2009 skrev i Aftonbladet: ”Centerpartiet och Alliansregeringen kommer att driva denna fråga i EU:s ministerråd och kräva att det svenska kravet på att djur ska bedövas ska bevaras. Religiös slakt ska vara fortsatt tillåten, men djurens väl måste sättas i fokus. /…/ Rituell slakt  utan bedövning är djurplågeri. Det är ingen rättighet i EU. Vi kommer att göra vad vi kan för att Sverige ska bibehålla och förbättra djurskyddet.  /../ Vi kommer att arbeta i Europaparlamentet för att försvara och stärka djurskyddet. /…/ Vi kommer nu att samla stöd bland EU-länderna för att ministerrådet i sitt beslut tar större hänsyn till vad som är bäst för djuren. Europaparlamentets beslut kommer med stor sannolikhet aldrig att gå igenom. ” 

Min fråga var – och är - vad Centerpartiet och Alliansregeringen gjort i EU mer än att prata vackert om att ”djurens väl måste sättas i fokus” sedan artikeln skrevs för fyra år sedan?

Jag vill ha en detaljerad – och gärna sanningsenlig - redogörelse vad Ni åstadkommit i ministerrådet i denna fråga.  Att döma av tystnaden kring frågan har parlamentets förslag gått igenom och ni har tvingats till reträtt med följden att halalslakt utan bedövning – trots Era bedyranden -tillåts även i Sverige.  När det gäller den politiska klassen finns det all anledning att misstänka att det inte bara är muslimer som tillämpar ”taqija”!

Här finns pengar att tjäna”[1][2]

Ni skriver att ”ett viktigt syfte med Matlandet är att få en större avsättningsmarknad för svensk primärproduktion, vilket också Qibbla Halal erbjuder.  Totalt köper Qibbla Halal fågel-, nöt- och lammkött från svenska gårdar för ca 50 miljoner kr per år.  Efterfrågan på halalslaktat kött ökar i Sverige och enligt vår bedömning finns här en för svenska leverantörer och slakterier möjlig marknad i den fortsatta utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion. Företagets köttprodukter, innehållande bl. a svenskt halalkött, är numera en exportframgång i Europa.”

Några frågor: Köper Qibbla Halal verkligen ”fågel-, nöt- och lammkött från svenska gårdar”? Är det inte levande djur de köper för att sedan själva utsätta dessa stackars djur för stort lidande i samband med rituell slakt? 

Hur kan ”svenskt halalkött vara en exportframgång ” i Europa om djuren varit bedövade innan deras halsar skärs av och livet långsamt rinner ur dem?  Detta strider ju mot muslimernas krav på att djuren inte får bedövas före slakt. Hur stämmer denna ”exportframgång” med Era bedyranden att ”den halalslakt som förekommer i Sverige utförs alltså alltid på bedövade djur”?

Här är det något som inte stämmer. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Uppenbarligen ljuger någon.  Jag vill ha en förklaring till hur detta ligger till, tack.

Svenska konsumenter luras att köpa halalslaktat kött

Givetvis ”ökar efterfrågan på halalslaktat kött i Sverige” eftersom politikerna av någon obegriplig anledning importerat 100 000-tals muslimer. Dessvärre fortsätter denna import med hastigheten hos en tsunami.

Dessutom utsätts vi för risken att p.g.a. urusel märkning (i det närmaste  oläsliga uppgifter om  halal” på förpackningarna)  och  inga som helst skyltar i livsmedelsaffärerna, som varnar för att köttet är halalslaktat.   Affärerna prånglar alltså ut halalslaktat kött och lurar medvetet konsumenterna att köpa detta. 
Uppenbarligen dags för en lagstiftning som tvingar handeln att tydligt markera dessa varor.

Enligt uppgift har McDonalds under största möjliga tystnad beslutat att endast ha halalkött i sina hamburgare.  Alltså dags för en bojkott av McDonalds.

Det har nyligen avslöjats att elever vid Landskronas och Helsingborgs Praktiska gymnasium tvingas äta halalmat i skolmatsalen.  Sedan Praktiska Sverige AB bytt ut Hotell Öresund mot Libanesisk Delikatess som leverantör av skolmaten serveras enbart halalslaktat kött – givetvis utan att eleverna informerades om den nya mathållningen.

Falukorven var kycklingkorv

Även andra matrestriktioner har genomförts utan att svenska elever och föräldrar informerats.  Fläskkött får givetvis inte längre förekomma.  När medierna avslöjat halaltvånget serverades plötsligt svensk husmanskost. Men den falukorv som utlovats på menyn visade sig var gjord på kyckling – givetvis halalaktad!

Sedan 1973 är falukorven - som bekant (?) - namnskyddad och skall innehålla minst 40 procent fläsk- eller nötkött.  Patrik Wigelius, regionchef på Praktiska Sverige AB sade till Helsingborgs Dagblad:” Om varumärksskyddade namn använts felaktigt, ska skolan på denna punkt förbättra sin rutin ” Uppenbarligen var detta den enda punkt på vilken rutinerna för mathållningen behöver ”förbättras”


[1][2] Statsminister Reinfeldt vid ett besök på Qibbla Halal  2010


I Sveriges Radios program Människor och tro – eller snarare Människor och islam - den 15 december 2012 hävdade en debattör att ”muslimska barn inte ska tvingas äta skinka.  Frågan varför svenska barn skall tvingas äta halal kom givetvis aldrig upp.

Den svenska skolan är uppenbarligen konfessionslös enbart i vissa avseenden.

Avslutningsvis

     hoppas jag att mina frågor denna gång är ställda på tillräckligt ”lätt svenska ” för att statsrådet Erlandsson skall klara av att besvara dem.

ISM
*