onsdag 21 november 2012

Islamiseringen av Sverige


Jordbruksdepartementet


Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt

Arbetsmarknadsdepartementet, integrationsminister Erik UllenhagIslamiseringen av Sverige

 

Kryperiet för islam breder ut sig

 

Nyligen bytte några gymnasieskolor i Skåne skolmatsleverantör från Hotell Öresund till Libanesisk Delikatess vilket innebär att endast halalslaktat kött serveras på Praktiska gymnasiet i Landskrona och Helsingborg.

 

Nu har Ni och Ert departement medverkat till att Qibbla Halalslakteri i Johanneshov tilldelats priset ”Årets uppstickare” av den av Er initierade organisation ”Matlandet Sverige.”

I juryn ingick enligt en liten notis i DN den 15 november även LRF:s vd Anders Källström och Livsmedelsföretagen.

Nyheten kom ut p.g.a. att LRF Ungdom i Norrbotten kräver Anders Källströms avgång – dock inte som protest mot islamiseringen av Sverige utan p.g.a. ”företaget importerar en stor del av sin köttråvara, vilket känns som ett hån mot medlemmarna.” 

 

Det var f ö vid ett besök på Quibbla halalslakteri 2010 som statsminister Reinfeldt med en blå plastpåse på huvudet konstaterade att ”här finns pengar att tjäna.”

 
 
 
Det politiska hyckleriet avslöjas i all sin glans
 
Jag undrar hur Ni kan ställa Er bakom att Er organisation ”Matlandet Sverige” tilldelar priset ”Årets uppstickare” till ett halalslakteri som utöver egen halalslakt även importerar kött från djur som slaktats utan bedövning?  2009 protesterade Ni och Håkan Larsson, kandidat till Europaparlamentet, mot att Europaparlamentet röstat för ett förslag som tvingar medlemsländerna att i den heliga religionsfrihetens namn tillåta slakt utan bedövning  
 
Uppenbarligen var det ”nej till slakt utan bedövning” som Ni framförde i en debattartikel i Aftonbladet den 3 juni 2009 inget annat än ett spel för gallerierna för att föra den svenska opinionen bakom ljudet.
 
Genom att tilldela Qibbla Halalslakteri ”Matlandet Sveriges” pris visar Ni att det vackra talet i artikeln om att ”djurskyddet är en hjärtefråga för Centerpartiet” bara är tomt och till intet förpliktigande prat.  Ni har än en gång givit hyckleriet ett ansikte.
 
Ni skrev vidare att ”Centerpartiet och alliansregeringen kommer att driva denna fråga i EU:s ministerråd och kräva att det svenska kravet på att djur ska bedövas ska bevaras. Religiös slakt ska vara fortsatt tillåten, men djurens väl måste sättas i fokus.”
 
Er argumentation ger upphov till flera frågor. Varför skall en oerhört grym slaktmetod ö h t tillåtas i ett sekulärt land som Sverige p.g.a. religiös vidskepelse och religiösa vanföreställningar?
 
Varför skall enbart svenska djurs ”väl sättas i fokus”?  Varför är ”djurens väl” i övriga EU inte lika viktigt?  För att vara trovärdiga måste Ni, Centerpartiet och alliansregeringen givetvis även förbjuda all import av halalslaktat kött från EU-länder där rituell slakt utan bedövning är tillåten. 
 
 Centerns representanter i Europaparlamentet måste givetvis verka för att all slakt utan bedövning förbjuds inte bara i Sverige utan i hela EU. Varför gör Ni och Centern inte det i stället för att prata vackert om ”djurens väl”?   Ni är väl i Bryssel för att påverka? Eller..?
 
 
Ni konstaterade i Er artikel 2009 att ”rituell slakt utan bedövning är djurplågeri. Det är ingen rättighet i EU. Vi kommer att göra vad vi kan för att Sverige ska bibehålla och förbättra djurskyddet.”  Det har gått fyra år sedan Ni skrev detta. Hur har Ni lyckats hittills? Det har varit märkvärdigt tyst om detta pågående och omfattande djurplågeri så förmodligen har det inte gått så bra. Förmodligen har Ni – under största möjliga tystnad - tvingats tillåta halalslakt utan bedövning även i Sverige. 
 
Än en gång: om ”rituell slakt utan bedövning är djurplågeri” varför gäller inte detta konstaterande alla djur i hela EU? Då skall Ni givetvis inte tillåta bl. a Qibbla Halal ABs import av djur som slaktats utan bedövning. Att dessutom belöna detta företag med ett pris är givetvis helt oacceptabelt.  Jag vill veta hur Ni får denna ekvation att gå ihop.
 
Hur sker kontrollen i Quibbla Halal och andra halalslakterier?
Hur övervakar Ni som högste ansvarig för djurskyddet att Qibbla Halal och andra halalslakterier i Sverige inte nonchalerar ett eventuellt förbud mot rituell slakt utan bedövning?   Hur ofta kontrolleras verksamheten på dessa slakterier? Görs det ö h t några som helst oanmälda kontroller?
 
Erfarenheter från många andra samhällsområden visar ju så gott som dagligen att muslimer m fl. inte är särskild benägna av att följa de lagar och regler som gäller i Sverige. Så varför skulle dessa bakåtsträvare vara mer benägna att följa några för dem förhatliga bestämmelser och värderingar på just detta område?
 
Bland det första alliansregeringen gjorde vid makttillträdet 2006 var dessutom att minska antalet djurskyddsinspektörer. I Västra Götaland minskades t ex antalet heltidstjänster från 38 till 28.  Resurser har i stället lagt på jippon som ”Matlandet Sverige” som premierar halalslakt! Vad säger detta om Centerns påstådda engagemang för ”djurens väl”?  Det säger att Ni och Ert parti saknar all trovärdighet.
 
 
 
Avslutningsvis 
 
föreslår jag att Ni begrundar den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord: ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.” Ty det är till en avgrund Er och regeringens ständiga eftergifter till islam fört Sverige. I Ert fall föreslår jag dock att Ni i stället tar ett steg framåt…
 
 

På förekommen anledning ber jag Er notera att frågorna i detta brev icke är retoriska utan kräver konkreta svar, tack.

 

ISM

 

*