måndag 8 oktober 2012

Europarådets kommission mot rasism och intolerans


UD, EU-minister Birgitta Ohlsson


Statsrådsberedningen, statsminister Fredrik Reinfeldt                                    

Arbetsmarknadsdepartementet, integrationsminister Erik Ullenhag

Justitiedepartementet, migrationsminister Tobias Billström

Alliansens samarbetspartner Mp, Åsa Romson                                      

Cecilia Malmström, EU-kommissionen ”

 

Ämne: Europarådets kommission mot rasism och intolerans, ECRI, ställer långtgående krav på Sverige

 

    Med anledning av nedanstående krav från ECRI har jag en del kommentarer och frågor. Jag råkade hitta denna information i Nordvästra Skånes tidningar den 26/9 (Tomas Bengtsson). Rubriken är ”Åtgärder mot rasism efterfrågas” d.v.s. i klartext: yttrandefriheten skall inskränkas.

 

ECRI kräver/rekommenderar att

* Sverige inför en handlingsplan mot boendesegregation. Den bör innehålla konkreta åtgärder, budget och resurser för att nå målen.   Vilka ”konkreta åtgärder” skall vidtas?  Skall etniska svenskar tvångsförflyttas till Rosengård, Ronna, Rinkeby, Bergsjön etc.?   Hur stor är budgeten för denna ”handlingsplan”? Budgetkravet innebär givetvis ännu mer skattemedel till integration av dem som inte vill integreras. 

 

Vilka målen är framgår inte – förmodligen att göra Sverige till ett enda stort Rosengård. Projektet skall inbegripa olika aktörer samt utvärderas regelbundet. Vilka aktörer avses?  Vem/vilka som skall utvärdera handlinsplanen framgår inte men det förmodar jag att Ni i egenskap av EU-minister kan svara på.

 

* det görs ändringar av relevant lagstiftning för att ge möjlighet till positiv särbehandling. Innebär det att etniska svenskar kommer att få positiv särbehandling?   Knappast. Redan när Mona Sahlin var integrationsminister fick Sverige en synnerligen långtgående lagstiftning om ”positiv särbehandling” under mottot ”om Nisse och Muhammed söker samma jobb ska Muhammed ha jobbet.” öka möjligheten att lagföra hets mot folkgrupp i medierna. I klartext: ingen som helst kritik av massimporten av ett illiterat trasproletariat från Tredje världen får förekomma i medierna.

 

·          det tas krafttag mot den ökande rasismen på Internet.  I klartext: fler censuråtgärder kommer att införas. Redan nu har som bekant många medier stängt ner sina kommentatorsfält p.g.a. påstådda ”rasistiska och främlingsfientliga kommentarer.”  I klartext innebär ECRI:s krav att relevant kritik av massinvandringspolitiken inte får förekomma. Genom att beteckna alla ifrågasättandena av den statskommenderade generositeten och av massinvandringens kostnader och omfattning som ”rasism och främlingsfientlighet” hoppas man kunna tysta all debatt.

 

* det rekryteras fler poliser med bakgrund i grupper som utsätts för diskriminering.  I klartext: Mot bakgrund av den senaste tidens debatt om diskrimineringen av zigenare – på PK språk: romer skall vi alltså få fler zigenare som poliser! Eftersom även muslimerna ser sig som ”diskriminerade, exkluderade, stigmatiserade och marginaliserade” måste fler poliser även rekryteras i denna ”folkgrupp.   F ö har ju många i de påstått ”diskriminerade grupperna” så att säga valt den andra sidan!

 

* ett fristående organ som ska utreda anmälningar mot väktare.  Vad i all världen menar ECRI? Om det handlar om någon form av brott är det givetvis polisens sak att utreda. Är det inte fråga om brott behövs inga utredningar.

 

* skillnader i fråga om tillgång till arbete inte ska förekomma. ECRI vill se en rad åtgärder på området. ”Vad innebär det? Att analfabeter skall ha samma tillgång till kvalificerade arbeten som en professor, kirurg eller IT-tekniker?   Exakt vilka ”åtgärder” är det ”ECRI vill se”?

 

* Sverige genomför åtgärder

_- mot rasistisk mobbning och kränkningar i skolorna. Skall åtgärderna även omfatta kränkningar och trakasserier mot etniska svenskar – i synnerhet svenska flickor? Givetvis inte.

 

- för att elever med invandrarbakgrund förbättrar sina skolresultat.  Ännu mer skattemedel skall följaktligen slösas bort på ett illiterat och underbegåvat trasproletariat från Tredje världen. 2011 klarade 37,5 procent av de utrikesfödda eleverna inte grundskolan, vilket innebär en ökning med 12 procent sedan 2006 då siffran var 25 procent.

 

IQ-forskaren Hellmuth Nyborg har i Jyllandsposten varnat för att ”Invandring från lågintelligenta länder kommer oåterkalleligt att sänka den svenska IQ-nivån till skada för Sveriges produktivitet och internationella konkurrenskraft. Det borde oroa både nuvarande och kommande statsledare att demokrati aldrig gått att upprätthålla i länder där befolkningens IQ understiger 90.”  Araber har enligt forskningen en genomsnittlig IQ på 80 och somaliernas genomsnittliga IQ ligger runt 70.

 

Personer med en IQ på 83 och lägre bedöms enligt professor Gunnar Adler Karlsson i Superhjärnornas kampinte kunna tillgodogöra sig utbildning och träning. De klarar att hantera enklare verktyg under konstant överinseende. ” 

 

Att satsa ännu mer skattemedel på dessa elevgrupper är följaktligen att - för att uttrycka det milt - kasta pengarna i sjön.

 

 Även Thilo Sarrazin konstaterar i sin bok ”Deutschland schafft sich selbst ab” att ”Tysklands intelligensnivå hotas av den utomeuropeiska invandringen.”

- för att underlätta familjeåterförening. M a o skall ännu fler bidragsberoende och oanställbara somalier och andra utomeuropeiska invandrare komma hit. F ö slår ECRI in öppna dörrar, eftersom Alliansens samarbetspartner Miljöpartiet redan genomdrivit en omfattande familjeåterförening av i första hand somalier. 

 

 Över 20 000 somalier beräknas komma hit som anhöriga i år och under 2013.

 

Dessutom sade Migrationsverkets informationschef Fredrik Bengtsson i DN den 6 augusti 2012 att ”även syrier med tillfälliga uppehållstillstånd skall få ta hit sina familjer. Vi överväger även att ge alla barnfamiljer i landet permanenta uppehållstillstånd.”

 

- för att  ge sjukvård åt bl. a papperslösa flyktingar . Detta innebär att alla illegala invandrare skall få ännu mer hälso- och sjukvård på svenskarnas bekostnad bl. a genom höjda högkostnadsskydd mm.

 

           - för att motverka diskriminering av romer. De har funnits i Sverige i 500 år – och i övriga Europa ännu längre. Hur kommer det sig att de fortfarande utgör ett integrationsproblem?

 

ECRI l anser att ”för få rapporterade incidenter om rasism och diskriminering leder till åtal och dom.” Men man pekar ändå på att ”mycket förbättrats sedan förra rapporten 2005 bl. a en ny diskrimineringslag, etableringen av diskrimineringsombudsmannen, erkännande av samer som ursprungsbefolkning samt olika lag- och regeländringar i rätt riktning.  I rätt riktning”???

 

Det vore intressant att veta om motsvarande krav ställs på andra länder? Eller om det bara är de medgörliga och ryggradslösa svenska politikerna som skall vidta ovanstående åtgärder?  I andra länder har som bekant massinvandringens och mångkulturens välsignelser ifrågasatts av bl. a Aznar, Sarkozy, Merkel, Cameron m fl. Men svenska politiker väljer som alltid ”en annan väg.” Varför? Hur hållbart är det att Sverige bedriver en helt annan invandringspolitik än andra EU-länder?  När invandringen 2008 sjönk med 15 procent i övriga EU ökade den enligt Eurostat med 84 procent i Sverige! 

 

Hur är detta möjligt? Uppenbarligen finns det ett stort behov av en gemensam flykting- och invandringspolitik för EU och den skall givetvis inte grundas på Sveriges avvikande ”vägval.” Enligt Migrationsverkets egna prognoser för 2012 och 2013 kommer 174 500 personer söka asyl i Sverige.[1][1]

 

Europarådets krav – på P K-språk kallade ”rekommendationer” - är föga förvånande eftersom EU: utrikesförvaltning gjort gemensam sak med Organization of Islamic Conference, OIC och Arabförbundet. Dessa organisationer har de senaste tio åren gjort sitt bästa för att inskränka yttrandefriheten inte bara i sina egna länder utan i synnerhet i västvärlden – d.v.s. i de länder de är i färd med att ockupera.

 

  OIC har i FN drivit frågan att kriminalisera all religionskritik och kräva total respekt för i första hand islam och Muhammed.[1][1]  Migrationsverkets nyhetsbrev februari 2012

 

Avslutningsvis

    ”Yttrandefriheten kan aldrig inskränkas. Den kan bara förloras.” Thomas Jefferson

 

ISM

 

*