söndag 9 september 2012

Medierna agerar överdomstolar i enskilda asylärenden


UD                                                                                

Migrationsminister Tobias Billström

Migrationsverket, G D Anders Danielsson

Rättschef Mikael Ribbenvik, handläggare Fredrik Bengtsson  

Justitiedepartementet, integrationsminister Erik Ullenhag

Svenska Amnesty, Madeleine Seidlitz f k

EU-kommissionen, Cecilia Malmström f k                     

Sveriges Radio, Ekots redaktion f k

 

Ämne: Medierna agerar överdomstolar i enskilda asylärenden                   

Som finansiär av asylhanteringen och flyktingindustrin vill jag ha svar på denna fråga: Hur kommer det sig att medierna gång på gång på gång tillåts agera överdomare i ett stort antal asylärenden och desavouera i laga ordning fattade avvisningsbeslut?

 
 
Det senaste fallet rör Ekot och det s.k. ”ensamkommande flyktingbarnet ”Ali från Afghanistan, som på oklara grunder tagit sig från första asylland Italien till Sverige.  Alis ärende väcker en del frågor.
 
Alis gode man (Annette?) sade i SR P1 i veckan att ”jag sade till honom att om du inte har något att berätta för mig är risken stor att du skickas tillbaka till Italien. Och då berättade han om våldtäkten och om att han blivit slagen av italiensk polis.”
Uppenbarligen hade Ali inte tidigare sagt ett enda ord om det han nu påstår sig ha varit utsatt för.  Dessa ”traumatiska övergrepp” kom alltså fram först när han av sin gode man uppmanats att” hitta på” ömmande skäl för att få stanna.  Föga förvånande har de naiva svenska myndigheterna gått på denna i efterhand påhittade historia och beslutat att Ali skall få stanna i Sverige, trots den vägledningen i att luras han fått av sin gode man.
 
 
Vilka kontroller har gjorts av Alis historia? Skulle han de facto ha utsatts för de påstådda övergreppen skall detta givetvis utredas av de italienska rättsvårdande myndigheterna. Då skall Ali skickas tillbaka till Italien för att medverka i en eventuell rättegång mot de av honom utpekade gränspoliserna. De skall givetvis inte komma undan straff för vad de påstås ha utsatt Ali för!
 
Som så många andra asylmissbrukare skyr den förslagne 15-åringen inga medel för att få sin vilja igenom. Han har enligt den gode mannen ”varit helt okontrollerbar”, och ” försökt (!) begå flera självmord - bl. a har han försökt (!) kasta sig från andra våningen, avvikit från boendet samt sytt ihop munnen.”  Den gode mannens långsökta förklaring till den hopsydda munnen var att ”han berättat” om de övergrepp han skulle ha utsatts för i Italien.
 
Varför lyckas aldrig något enda av dessa ”upprepade självmordsförsök” som de asylsökande påstås göra?
 
Det är bara strutsar och enögda politiker, myndigheter och journalister som inte märker att hela historien stinker.
 
Sverige sätter Dublinförordningen ur spel
 
Varför finns det en EU-förordning som föranstaltar att första asylland skall gälla när denna förordning inte efterlevs?  Hur kommer det sig att Sverige årligen tvingas hantera drygt 40 000 asylsökande som tagit sig hit via andra EU-länder? Det är givetvis bara att avhysa dem direkt till det EU-land de säger sig ha kommit ifrån. Om dessa länder inte sköter sin asylmottagning på ett för- Madeleine Seidlitz, Cecilia Malmström m fl. sentimentalister godtagbart sätt skall detta givetvis inte drabba de svenska skattebetalarna.
 
Den brittiske filosofen och författaren Roger Scruton skrev i The American Spectator den 20 november 2009 om ”den totalitära sentimentalismen” som i högsta grad kännetecknar den politiska klassen och en självutnämnd kulturell och medial elit i Sverige. ”Vi har sett detta överallt i Europa, där situationen förvärras av trycket från statsunderstödd invandring. Medborgarna som med sina skatter betalar floden av nya ’offer’ kan inte protestera, eftersom sentimentalisterna genomdrivit lagar om ’hets mot folkgrupp’ och hot om ’förtal’ och uppfunnit brott som ’islamofobi’ som gör att deras/sentimentalisternas/ handlingar inte får diskuteras. 
 
Italien är som bekant (?) en demokrati och rättsstat med fullvärdigt medlemskap i EU och skall därför betraktas som ett säkert asylland. Att de s.k. flyktingarna inte får samma generösa mottagningsförmåner som i det blåögda Sverige – världens största socialkontor - skall självklart inte påverka bedömningen av deras möjligheter att få asyl/PUT i Sverige.
 
Trots att den gode mannen enligt egen utsago saknar juridisk utbildning vet hon att ”det italienska rättssystemet inte fungerar.”
Det är en skymf mot EU-landet Italien att på detta sätt ifrågasätta landets flykting- och invandringspolitik. Italien m fl. andra EU-länder har i motsats till Sverige en ansvarsfull, föredömlig och realistiskt flykting- och invandringspolitik som Sverige givetvis borde ta efter.[1][1]
 
I stället skryter svenska politiker med att ”ha valt en annan väg ” - en väg som utarmar våra välfärds- och trygghetssystem på de svenska skattebetalarnas bekostnad genom att de med öppna armar välkomnar ett illiterat trasproletariat från Tredje världen, som aldrig någonsin kommer att kunna försörja sig själva.
 


[1][1]   När invandringen enligt EU:s statistikorgan Eurostat 2008 minskade med 15 procent i övriga EU ökade den  samtidigt med 85 procent i Sverige!
 
Som finansiär av Alis framtid i Sverige kräver jag att statsrådet Ullenhag omedelbart förser mig med en korrekt och detaljerad redovisning av hur många miljoner kr Ali kommer att kosta skattebetalarna
 
På förekommen anledning ber jag samtliga adressater notera att mina frågor icke är retoriska utan kräver konkreta svar, tack.
 
ISM
 
*