fredag 24 augusti 2012

Häng med Sverker!


Sveriges Radio

 

Ring P 1 f v b till Sverker OlofssonBäste hr Olofsson,

 

Tillåt mig bidra med nedanstående fakta.

 

1. Expropriering av svenskarnas bostäder

 

I dagens Ring P1 ifrågasatte Ni riktigheten i påståendet om expropriering av svenskars bostäder i Grums. Den som ringde in om detta har helt rätt. I somras beslöt Grums kommun att två äldre par måste flytta från en kommunägd fastighet för att bereda plats åt ett antal ensamkommande ”flyktingbarn.”  Paret Åke Wigren, som var två av de drabbade hyresgästerna, hade bott i sin lägenhet i 43 år.

Annika Lomarker, VD för Grums Hyresbostäder AB alternativt kommunchefen i Grums sade i en intervju i SR P1 att ”När det händer sådana här saker man behöver lägenheter till i kommunen har man möjlighet att flytta hyresgäster.”

Jag hann dessvärre inte uppfatta kommunchefens namn, men det går säkert lätt att ta reda på genom att Ni kontaktar Grums kommun för att få uttalandet bekräftat.

Möjligheten att expropriera bostäder för at ge plats åt ”flyktingar” fanns redan som ett möjligt scenario i Hot- och riskutredningens delbetänkande SOU 1998:89.

 


 
 

2. Flyktingmottagning
 
Ni och andra programledare i Ring P1 upprepar gärna variationer på det inlärda mantrat om att ”vi ska ge en fristad åt människor som flyr undan krig och förtryck i sina hemländer.”
Nu förhåller det sig så – enligt såväl Migrationsverkets statistikenhet som Eurostat och UNHCR – att 97, 7 alternativt 94,5 procent av dem som söker och får asyl i Sverige saknar asylskäl/skyddsbehov enligt FN:s flyktingkonvention – den s.k. Genèvekonventionen. 1,3 miljoner personer som saknar asylskäl har beviljats permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan 1980. Uppgiften är från 2010.  
Ungefär lika många saknar ID-handlingar:
 
2005
91,4 procent
2006
90,3    
2007
93,9
2008
95,6
 
3. Trakasserierna av somalier i Forserum
 
Medierna ger som vanligt en synnerligen ensidig och vinklad bild av händelserna i Forserum. Medierna har bl. a helt undvikit att nämna den brutala misshandeln av Rudolf, som sparkades ner och utsattes för grovt våld – bl. a försökte man elda upp honom. En somalier har häktats för den råa misshandeln. Men om detta råder som sagt medietystnad.
 
 
Enligt Alexander Rönnqvist på polisens kommunikationsenhet i Jönköping ”rör det sig om en misshandel, en skadegörelse och ett fall av ofredande.”
 
Misshandeln: busschauffören Mohammed Diriye fick en smäll i ansiktet på en parkeringsplats.
Skadegörelsen: sten kastades genom fönstren på en somalisk samlings/föreningslokal.
Ofredandet: glåpord och gruskastning: en somalier skall ha kallats ”jävla neger.”
 
Flera personer i Forserum med omnejd berättar på nätet om att ”stölder, knark, hot, misshandel och allmänt svineri följer i somaliernas spår.”  Även om detta tiger medierna.
 
Jag ber att få hänvisa till rapporteringen om de fem arabiska familjer i Vännäs som 2009 ”jagades bort .från orten.”  Vännäsbornas missnöje med de arabiska familjerna berodde på att sönerna i familjerna knivhotat en svensk flicka, frihetsberövat och gruppvåldtaget en annan skolflicka och misshandlat flera svenska pojkar.
 
Den granskning av fakta som SR inte gör måste tydligen lyssnarna själva göra för att proportionerna skall bli korrekt återgivna.
 
Avslutningsvis
”I ett förljuget samhälle är sanningen en revolutionär handling.” George Orwell
 
ISM
 
*