tisdag 19 juni 2012

Havererade utnämningar Carl Bildt Del 5


Statsrådsberedningen
Statsminister Fredrik Reinfeldt
UD, utrikesminister Carl Bildt f k
Jan Björklund, Göran Hägglund, Annie Lööf
Alliansens samarbetspartner Miljöpartiet

Statsministerns havererade utnämningar -  Carl Bildt,  del 5

 Saudigate 1

Demokrati eller diktatur kan göra det samma i utrikesministerns värld
Utrikespolitiskt hyckleri har alltid vari en svensk paradgren och Sveriges utrikesminister ser uppenbarligen som sin främsta uppgift att beväpna världens diktaturer.
Under Carl Bildts tid som utrikesminister har vapenexporten till diktaturer föga förvånande skenat. Under de senaste tio åren har den ökat med 300 procent. 2011 gick 56 procent av vapenexport till länder som klassas som icke-demokratier av den amerikanska tankesmedjan Freedom House.[1][1] 


[1][1] Daniel Swedin, Aftonbladet  
Trots officiella begränsningar på papperet är Sverige det land i världen som har störst vapenexport per capita. Bland de största vapenköparna 2011 märks Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Burma, Thailand och Indien. 
Att den svenska regeringen lierar sig militärt med Saudiarabien är givetvis en minst lika stor skandal som Bofors affären med Indien på 80-talet.  Den svenska regeringen beväpnar den saudiska diktaturen med avancerade pansarvärnsvapen/pansarbrytande ammunition och övervakningssystem som gör dem kapabla att mörda både den egna och grannländernas befolkningar.
Det projekt - som enligt utrikesministern är ”en hägring” - har lämpligt nog gått under det arabiska täcknamnet ”Simoom” som betyder ”giftig vind” p.g.a. sina förödande effekter och avser den fruktade ökenstorm som drar fram över Mellanöstern och kväver människor och djur till döds.

Där pengarna går in går moralen ut.
Svenska politiker har alltid tagit på sig den upphöjda rollen som fredsmäklare men i realiteten tilltar det svenska vapenskramlet i takt med förtrycket i regeringens exportländer.  Regeringen kan omöjligt hävda att den stöder de frihetskämpar som reser sig i den arabiska världen när man samtidigt förmedlar de vapen och övervakningssystem som regimerna använder för att slå ner befolkningen.
I teorin heter det att vi inte exporterar stridsmateriel till länder som krigar eller kränker mänskliga rättigheter men i praktiken har Sverige gång på gång gjort just det. Skillnaden mellan ord och handling är satt i system.
Vapenaffärerna med saudierna skulle mörkas och förnekas.” Jag har svårt att se skandalen i skandalen” skrev utrikesministern på sin blogg. Statsministern rättfärdigade avtalet med det befängda påståendet att ”det bidrar till att saudierna lyssnar mer på oss när vi kritiserar bristerna i mänskliga rättigheter.”  Logiken i detta absurda uttalande blir givetvis att ”får Nordkorea bara köpa litet vapen av oss så kommer ledarna att respektera folkets mänskliga rättigheter.” 

”Familjeföretaget Saudiarabien”
Hyckleri är framför allt utrikesministerns paradgren.  I Saudi-affären konstaterade utrikesministern att ”Saudiarabien är ett familjeföretag ”– ungefär som Lundin Oil får man förmoda. Vem vet - kanske har utrikesministern aktier i ”familjeföretaget Saudiarabien”?
Hårklyveriernas och undanglidningarnas mästare slår dessutom medborgarna i huvudet med SAOL för att förklara vad en fabrik är och inte är. Och dessutom finns det ju enligt hr Bildt ”ingen vapenfabrik, det är en hägring.”  

I övrigt tillgriper utrikesministern det klassiska knarklangar-argumentet: ”Om inte vi säljer till Saudiarabien så gör någon annan det.”  Bl. a i Dagens Industri undrade han retoriskt om ”läget för mänskliga rättigheter varit bättre för att de köpte franska i stället?” och om ”kvinnors rätt i Saudiarabien stärkts av att något annat land levererat pansarvapnen?”  Utrikesministern säljer m a ord vapen för att värna mänskliga rättigheter.
Det påminner onekligen om den gamla vitsen ”Fighting for peace is like fucking for virginity”!
Ett annat argument är ”om vi inte säljer vapen kommer ingen att lyssna på oss.” Bildt har också sagt att ”ingångna avtal ska inte brytas. Saudiernas förtroende för Sverige kan skadas.”   Varför är det så viktigt för utrikesministern att en skurkstat som den saudiska ”har förtroende för Sverige”?
Thomas Bodström ansåg att ”Bildt ljuger på ett närmast komiskt sätt. Han är så självuppfylld att det han säger måste vara sant, just för att det är han själv som säger det.”

”Familjeföretaget” - en grym diktatur
Familjeföretaget” har stämplats som en av världens grymmaste diktaturer. Kung Abdullah bin Abdul Aziz styr landet med järnhand.
I detta ”familjeföretag” står förtrycket och den politiska repressionen i särklass.  Det är inte tillåtet att kritisera kungafamiljen/regimen eller islam, landet styrs av godtyckliga sharialagar, politiska partier är förbjudna och demonstrationer är olagliga.  Religions-, åsikt- och yttrandefriheten kränks oavlåtligen. Human Rights Watch har ofta kritiserat kungen för den ytterst begränsade åsikts- och yttrandefrihet som råder i ”familjeföretaget.  2011 riktade HRW mycket skarp kritik mot Saudiarabien bl. a för att människor grips och fängslas p.g.a. sina åsikter samt anklagade regimen för utbredd tortyr i saudiska fängelser.
När det 2011 genomfördes regimkritiska demonstrationer i en handfull saudiska städer var det saudiska styrets svar blixtsnabb och stenhård repression av demonstranterna.[1][2]
Straffskalan omfattar stympning och piskning samt dödsstraff. Avrättningarna – som oftast är offentliga - sker i form av halshuggning för män och arkebusering för kvinnor. 2011 avrättades enligt UD 79 människor.
En extrem form av sunniislam – Wahhabismen – är grunden för staten och den islamiska shariarätten är lag. Att lämna islam är förenat med dödsstraff.
Föraktet för kvinnor är utbrett och enligt Human Rights Watch betraktar ”familjeföretaget” - d.v.s. den saudiska regimen - kvinnorna som omyndiga medborgare som inte får röra sig fritt utan tillåtelse eller under överseende av en manlig släkting.
 Homosexualitet är givetvis förbjudet och straffas med regimens sedvanliga hårdförhet.
Uppenbarligen läser utrikesministern inte sitt eget fögderis egna rapporter där UD konstaterar att ”församlings- eller religionsfrihet existerar inte i Saudiarabien. Politiska partier är inte tillåtna. Fackförningar är inte tillåtna och inte heller finns någon strejkrätt.  Kvinnor förblir diskriminerade och de har små möjligheter att själva forma sina liv.”
Med ena handen beskriver regeringen – visserligen i mycket hovsamma ordalag - en av världens mest brutala regimer.  Med den andra skriver man samarbetsavtal om vapen- och övervakningsexport med samma skurkregim.
UD definierar försiktigt den totala bristen på respekt för mänskliga rättigheter och för demokrati, religions- och yttrandefrihet, systematiskt fängslande och tortyr av dissidenter, spöstraff, offentliga avrättningar medelst halshuggning, kvinnoförtryck etc. - som ”betydande brister.

”Familjeföretaget” bedriver utrikespolitik med svenska vapen och övervakningssystem
Utöver vapenfabriken - d.v.s. den bildtska ”hägringen” - samarbetar regeringen med en av världens värsta diktaturer för att för att förse regimen verktyg för att övervaka och därigenom förtrycka sin egen befolkning.  Den 20 mars avslöjade Expressen ännu en hemlig svensk saudiaffär som handlar om export av svenska övervakningssystem: ”handelsminister Björling ville hjälpa diktaturer att övervaka medborgarna.   
Enligt generalmajor Paul Degerlund handlar affären om ”inget annat än en svensk SOS alarmcentral som skulle säkerställa ambulansväsende, olyckor och sådana saker.  Men i ett av de dokument Expressen haft tillgång till står det att ”övervakningssystemet ska ge ’nationell övervakning’ och ’snabb realtidsrespons’ till alla hot och situationer” samt ”övervakning och skydd av folkflöden.”
Detta borde vara problematiskt eftersom total övervakning av civilbefolkningen är en central del av det saudiska ”familjeföretagets” maktmedel. Regimen har tydligt visat vad de menar med ”hot” och ”situationer” som bl. a uppkommer när människor vädrar sina åsikter och protesterar på allmän plats.


[1][2]  Expressen 21 mars 2012

Det saudiska ”familjeföretagets” svar på de folkliga protesterna i Nordafrika, Mellanöstern och även i Saudiarabien var en  blixtsnabb och stenhård repression av oliktänkande.
Regimen hjälpte Bahrain att med våld slå ner demokratirörelsen i landet, krigade i Jemen och skyddade president Saleh efter att denne låtit massakrera fredliga demonstranter.  Det korrupta ”familjeföretaget” – det saudiska kungahuset - fängslar och torterar dissidenter mm.
Under rubriken ”Övervakning som dödligt vapen” skrev Marcin de Kaminski i Expressen den 21 mars 2012 att ”varken den svenska regeringen eller industrin kan längre blunda för att export av övervakningsutrustning är teknologi som kan förvandlas till dödliga vapen i diktatorers händer” konstaterade Marcin de Kamniski.
Vår bluddrande utrikesminister behöver uppenbarligen påminnas om att ”familjeföretaget” inte backade för att med våld slå ner demokratirörelsen i grannlandet Bahrain och med saudiska pansarfordon krossade varje dröm om ”en ”arabisk vår” i landet.
Madawi al Rasheed, dotter till grundaren av den saudiska demokratifronten, sade i mars i Ekot att ”Sverige sviker genom sitt agerande både de demokratiska och liberala krafterna i Saudiarabien.”
 Dessutom är landet en fristad för gamla tyranner – här drog Ugandas störtade diktator Idi Amin sin sista suck och hit flydde Tunisiens envåldshärskare Ben Ali med det guld han roffat åt sig från sina undersåtar.
Famlijeföretagets” utrikespolitik lämnar som synes mycket övrigt att önska.  

Var finns logiken?
Regeringen slösar via SIDA årligen miljarder på demokratiseringsprocesser som sedan skjuts i sank av svenska vapen.
Var finns logiken i att regeringen avsätter en procent av BNP - d.v.s. av svenskarnas skattepengar - ”för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i världen” och samtidigt intensifierar sitt militära samarbete med diktaturer och säljer vapen som kan användas mot civilbefolkningen som kämpar för just demokrati och mänskliga rättigheter? 
Det allvarligaste med Reinfeldts & Co:s engagemang för diktaturer är att det i slutändan blir de svenska skattebetalarna som får ta konsekvenserna och stå för notan genom miljarder i u-landsbistånd och massinvandring till Sverige. Givetvis generera t ex Lundin Oils profiterande på Afrikas längsta inbördeskrig och Sveriges omfattande vapenförsäljning till diktaturer flyktingströmmar till Sverige genom att befolkningen tvingas fly ”undan krig och förföljelse” som det ju brukar heta.

Hur långt är den svenska regeringen beredd att gå?
I en artikel i DN med rubriken ”Det saudiska samarbetet stinker” undrade professorn i praktisk filosofi Per Bauhn ”hur långt den svenska regeringen är beredd att gå för att hålla den saudiska regeringen på gott humör? 
Professor Bauhn noterade att ”den norska regeringen förhindrade att saudiska pengar (och därmed en saudisk tolkning av islam) finansierade ett moskébygge i Tromsö genom att helt enkelt vägra svara på en förfrågan från den saudiske finansiären. När motsvarande fråga kom till den svenska regeringen angående ett moskébygge i Göteborg svarade man att det inte fanns några hinder för saudisk finansiering.  Utfrågad i riksdagen menade  den ansvarige ministern Stefan Attefall att man skulle varit ’oförskämd’ om man inte svarat. Som om den saudiska regimen vore förtjänt av respekt!”
2008 bjöd Reinfeldt & Co in ett 20-tal muslimska/arabiska ambassadörer till Sveriges riksdag för att fira ”Arabförbundens dag.”  Bauhn undrade i samband med vapenskandalen ”om saudiska regimföreträdare skall få komma till riksdagen och liksom den egyptiske ambassadören läxa upp politikerna för att de inte gör tillräckligt mycket för att främja respekten för islam?  Vi har ju så mycket att lära av dem när det gäller respekten för religionsfrihet” konstaterade Bauhn. Han kunde ha tillagt att vi även har mycket att lära av ”familjeföretaget” när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

 
Som exempel på familjeföretagets hårdförhet mot den egna befolkningen nämnde Bauhn de femton flickor som för tio år sedan omkom i Mecka vid en brand i en skola. Flickorna hade tagit sig ut ur byggnaden när den saudiska religiösa polisen noterade att de i hastigheten inte dolt sina kroppar med påbjudna slöjor. Polisen drev med batongslag tillbaka flickorna in i den brinnande byggnaden där de mötte sin död i lågorna.[1][3]
Bauhn konstaterar att den saudiska religiösa polisen vars officiella namn är ”Kommissionen för främjande av dygd och hindrande av lastbarhet” är själva sinnebilden för det saudiska kungariket, en familjeägd teokrati med intolerans och oförsonlighet som varumärken.  /…/ Den saudiska rättvisan är baserad på en kompromisslös tolkning av islam enligt vilken tjuvar kan stympas till händer och fötter  och den som har sex utanför äktenskapet kan halshuggas och homosexuella piskas. Ingen religionsfrihet förekommer, avfall från islam och hädelse av profeten Muhammed medför dödsstraff. Kvinnor och män hålls åtskilda i offentliga miljöer, kvinnor får inte röra sig fritt på egen hand och inte köra bil. /…/   Saudiarabien som stat utgör ett negativt bidrag till mänsklig frihet. Världen skulle vara bättre om denna stat och de värderingar den står för inte fanns.”

En högt uppsatt talesman för ”familjeföretaget” har tagit till orda och anser - med närmast Bildtsk arrogans - att de som talar om brott mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien är ”felunderrättade.”  Enligt Osama Nugali, chef för informationssektionen vid saudiska UD ”respekteras mänskliga rättigheter i Saudiarabien av vår religion. Vi respekterar andra folks kultur och religion och vi förväntar oss att vår kultur och religion respekteras på samma sätt. Vi beklagar alla attacker på Saudiarabien och andra islamiska länder när det gäller mänskliga rättigheter.” 
Detta avancerade struntprat går givetvis bara hem hos strutsar och enögda svenska politiker av utrikesministerns kaliber. Tror man som Reinfeldt, Bildt, Björling m fl. på propagandaminister Nugali tror man förmodligen även att jorden är platt, att månen skall trilla ner, att tomten kommer med julklapparna och storken med de små barnen.
Obama Nugalis lögner går stick i stäv med vad internationella MR-grupper anser om läget i Saudiarabien. Enligt Human Rights Watch:s senaste rapport: ”fortsätter myndigheterna att systematiskt undertrycka eller underlåta att skydda rättigheterna för nio miljoner saudiska kvinnor och flickor, åtta miljoner utländska arbetare och uppåt två miljoner shiamuslimer.” [2][4]
Det vore onekligen önskvärt att utrikesministern lyssnar på professor Bauhn: ”en god regel är att man inte kan ta i skit utan att lukta illa om händerna. Och det gäller inte minst samröre med diktaturer och despoter.  Om man börjar med att fjäska för diktaturer så är risken stor att man slutar med att fnaska för dem. De principer som hyllas när kamerorna är påslagna ses som en belastning när oljemiljonerna ska in. ”[1][3] BBC den 15 mars 2002
[2][4] Expressen 18 mars 2012 
Det allvarligaste med hr Bildts & CO:s engagemang för diktaturer är att det i slutändan är de svenska skattebetalarna som får ta konsekvenserna och stå för notan genom miljarder i u-landsbistånd och massinvandring till Sverige. Givetvis påverkar Lundin Oils profiterande på Afrikas längsta inbördeskrig och regeringens omfattande vapenförsäljning till diktaturer massinvandringen till Sverige p.g.a. att befolkningarna tvingas fly” undan krig och förföljelse” som det ju brukar heta.

ISM

*