REKLAM

fredag 2 december 2016

Världsrevolutionen är näraJudarna svamlar ju om någon gammal profetia om att de kommer att härska över världen och förslava oss andra som inte tillhör denna vidriga underras. Men 6 miljoner judar måste först bli dödade.

Men vi nordbor har en annan profetia och det är Ragnarök. Därefter börjar ett nytt och mycket bättre liv. Det som förebådar Ragnarök är detta:

Bröder skola kämpa,
varandras banemän bliva,
systrars barn
sin släktskap spilla;
hårt är i världen,
hordom mycken,
yxtid, klingtid,
kluvna bliva sköldar,
vindålder, vargålder,
innan världen störtas;
ingen man skall
den andre skona.” – Völuspa 45

Vi har just denna tid nu, med incest, Pridefestivaler, dekadens och pedofili. Detta kommer att innebära slutet för vår tid och början på en ny och bättre tid, med andra ord, världsrevolution och den har redan börjat.

Vi kan få fram mer intressanta saker från Asatron och det är att vissa kan man inte lita på och gissa vilka som passar in i den här versen:

”Till sin vän
skall man vän vara,
till honom och hans vän;
men till oväns vän
skall ingen man
någonsin vän vara.” – Havamal 43

Myten säger också att i den sista tiden kommer Asagudarna att förena sig med människorna i den sista striden, och med tanke på att Asatron har fått en renässans över inte bara Norden utan hela världen så är dessa fornnordiska profetior väldigt intressanta.

Men inte nog med det. Dessa fornnordiska myter verkar ligga väldigt mycket närmare modern vetenskap än vad ökenreligionerna någonsin kan komma.

Första delen i berättelsen tar avstamp i tiden för den fornnordiska skapelsen, i det enorma tomrummet, Ginnungagap. Detta tomrum sägs ha varit så enormt att vi människor skulle bli galna om vi kunde inse dess gigantiska tomhet. Vi kan läsa om detta i den gamla eddadikten, Völuspa, även känd som Valans spådom:

”Arla i urtid
fanns ingenting,
ej sand eller hav
eller svala vägor;
jord fanns icke
och ingen himmel,
där fanns omätligt gap –
gräs fanns det icke.”  
– Völuspa 3

Det liknar faktiskt tiden före big bang och då allting skapades. Den fornordiska mytologin beskriver sedan att ett enormt träd skapades och som är så stort och mäktigt att vi inte ens kan inse dess storhet. Kan det vara universum som mytologin beskriver?I vilket fall som helst så ser vi att vi har myter som är minst lika gamla som judarnas och som säger raka motsatsen till vad judarna svamlar om. Vår mytologi hävdar bestämt att det blir världsrevolution och till oväns vän skall ingen man någonsin vän vara som det står i Havamal. Med andra ord gör vi slut på judarnas globalistiska era och aldrig någonsin ska vi låta lura oss igen, för vi ska aldrig bli vänner med judar eller deras medlöpare.

*

Det här blogginlägget är inspirerat av en artikel på Nordfront som heter Wardruna- en musikalisk resa till våra nordiska anor.

Läs den artikeln, den är mycket inspirerande!
Återigen angående reportagen om unga asylsökande, den 29/11Från KPLM (r):aren Henry Ascher och Victoria Banozic/TV4 ekar tystnaden efter mitt besvarande av deras mail. Vilket bara bekräftar det vi redan vet; Öppen och offentlig debatt är de endast intresserade av om de själva kan styra (läs censurera respektive refusera) det som framföres.

I Sverige att det endast de alternativa medierna med Motgift, Nordfront, Asylkaos och Demokratbloggen i spetsen, som publicerar texter som inte är Politiskt Korrekta. Självcensuren har gått så långt att inte ens SD - under ledning av Jimmie Åkesson - vågar yttra något i linje med andemeningen i mailet nedan. Allra minst sedan Björn Söder satts i karantän, Kent Ekeroth står på tur och Anna Hagwall lyfts ut i kylan. Den övriga radikala oppositionen i partiet sitter som gisslan med de lukrativa Riksdagsmannalönerna/pensionerna som strypkoppel.Ljuset i tunneln för Sveriges del finns således via nedanstående länkar:

//Kenneth Sandberg

*


Henry Ascher

Efter att ha läst ditt omdöme om mig/oss – samt konstaterat ditt engagemang i Barnläkarnas Förening för åldersbestämmandets slopande och i KPMl(r) – är jag frestad att göra kommentaren kort: Den som aldrig varit socialist har inget hjärta. Den som förblir socialist (el kommunist) har ingen hjärna...Emellertid ska jag av artighet nedan belysa “sentensen” genom att på några rader bemöta din kategoriska analys av våra invändningar gällande TV4-reportaget.

Att försvara och plädera för en reglerad invandring är ingalunda det samma som brist på “medmänsklighet, inlevelseförmåga, empati”. Tvärtom handlar det i mitt fall om prioritering av en rationell politik som iakttar hänsyn till alla involverade parter, svenska folket inräknat – bottnat i ett ärligt engagemang för hela jordens befolkning, inräknat de flera miljarder som av olika omständigheter inte kan ta sig till Sverige eller Europa. Det krävs ingen doktorsgrad i nationalekonomi för att inse att Sverige med en restriktivare invandringspolitik skulle spara hundratals miljarder kronor varje år, varav en del med oerhört mycket större verkan skulle kunna anslås som hjälp-till-självhjälp ute i de länder och regioner där nöden är som störst. Bl a i de stora flyktingförläggningar som finns i Libanon och på andra platser.

Den svenska sedan decennier bedrivna sanslösa och ansvarslösa “generösa” flyktingpolitiken motarbetar istället UNHCRs arbete och målsättning för att ge människor möjligheter att i första hand stanna i sina hemländer och därest detta inte går, återvända så snart som möjligt. Genom de Pull-effekter som Sveriges politik med frikostigt utdelade uppehållstillstånd och omedelbar tillgång till välfärd skapat, sker just det som du beskriver; Kvinnor och barn – samt gamla och sjuka – lämnas kvar åt sitt öde av de unga, friska och starka män som väljer att ta sig till det hägrande livet i Europa och Sverige.

Jämförelsen med Finlandsbarnen är ologisk; Då tog vi i Sverige emot flyktingar från ett grannland, vilket är en självklarhet som givetvis borde gälla inte bara för Libanon utan också för övriga stormrika grannländer i Mellanöstern. Det som därtill gör liknelsen absurd är att omfattningen/volymerna på dagens migranter skiljer sig kolossalt från de relativt få finska barnen. Avsikten med de senare var heller aldrig annat än att de skulle återförenas med sin föräldrar och anhöriga hemma i Finland så snart det blev möjligt. Till skillnad från detta kalkylerar dagens migranter från Mellanöstern och Afrika med permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap. Något som innebär problem på en helt annan nivå än det som gällde människor från ett grannland vars religion, kultur och traditioner ändå harmonierade med Sveriges befolkning och det svenska samhället.

Harry Ascher; Inte den mest humana, rationella och ärligt syftande invandringspolitik bedriven i Sverige kan lösa de många och stora problemen ute i världen. Omfattningen av naturkatastrofer, försörjningssvårigheter samt krig och konflikter är nästan oöverskådliga. Kanske är det anledningen till att alltför många – där ibland du – väljer att prioritera engagemanget för det mest närliggande (apropå EU-tigranter utspridda på trottoarerna) och överskådliga. Vilket inte bara är oantastligt, utan också tillmäts en “godhetsgloria” av den Politiska Korrektheten. Plus en god nattsömn-kudde. Något som t o m jag har svårt att moralisera över, åtminstone när det gäller de människor som av olika omständigheter har begränsade möjligheter att själva överskåda och analysera de komplexa och globala problemen – och som är utlämnade åt den information (läs desinformation, indoktrinering och propaganda) som tillhandahålles av Mainstream-medierna.Dock Harry Ascher borde vi kunna begära mer av en person som dig, med akademisk utbildning och aktiv som politiker. Ditt fokus borde rimligen ligga på de stora problemen och folkvandringarna orsakade av makthavare och beslutsfattare, d v s konflikterna och krigen. Och använda din tid och ditt engagemang för att skapa opinion mot dessa groteska krafter.

Inte heller i detta avseende krävs några högre examina för att se konsekvenserna av den västliga stormakten USAs förödande utrikespolitik. I land efter land och i olika världsdelar har dess interveneringar slagit sönder det som fungerade och skapat kaos och förödelse i form av krig och motsättningar. Allt under parollen att man syftat till att frälsa folket och ge dem demokrati. När det i själva verket handlar om de stora judiska finansoligarkiernas egna intressen - som tillvaratas med hjälp av presidenter och politiker som sprattlar i trådarna..!

Om detta står naturligtvis aldrig att läsa i våra medier eller få till dels i några TV4 –reportage. Lika liten är möjligheten för någon utanför “åsiktskorridoren” att få en text publicerad i dessa medier. Via länken nedan kan den hågade ta del av undertecknads artikel i ämnet och dess mottagande av de stora tidningsdrakarna.


Med hälsning

//Kenneth Sandberg

PS: Min adress är kanske inte det du specifikt är intresserad av, men den finns annars enkelt att ta fram via Eniro eller enkelt Googlande. Om din undran gäller huruvida jag skulle vara en fejkad skribent så tipsar jag om min person via t ex följande länk. Kan tillägga att jag aldrig i mitt långa liv skrivit ett ord som anonym...

...............

*

From: Henry Ascher

Hej Kenneth och Paul

Tack för era mail. De gör mig sorgsen och beklämd. Varför nedvärderar ni er själva så till den milda grad? Varför försöker ni framställa er själva som omänskliga och känslokalla? Jag vill tro att ni är människor, med alla de förmågor människor besitter: medmänsklighet, inlevelseförmåga, empati. Särskilt med utsatta människor som behöver hjälp och stöd. Det är inte en slump att ett samhälles civilisationsnivå brukar bedömas utifrån dess förmåga att ta hand om de mest utsatta och behövande.Det är inte så svårt. Vad skulle ni göra om era hem slogs i spillror? Om era barn stod inför hotet att tvingas bli IS-soldater? Om era partners gruppvåldtogs framför ögonen på er utan att ni kunde göra någonting till försvar? Hur skulle ni vilja bli bemötta om ni tvingades lämna allt, jobb, hem, släkt, alla kompisar för att söka skydd på en plats som är mindre osäkert?

Nej jag har svårt att tro att ni skulle vilja bli mottagna på det sätt ni skriver i mailet.

Kenneth, varför skulle miljarder människor vilja lämna hem, släkt, jobb och vänner? Skulle du det? Varför tror du att andra människor fungerar annorlunda?

Paul, varför tror du att människor slutar vara flyktingar bara för att de får avslag i en asylprocess som för 1 ½ år sedan hade erkänt deras flyktingstatus? I en process som forskare och erfarna jurister dömer ut som rättsosäker. Och där Barnrättighetskommittén visar att barns asylskäl i strid med lagen oftast inte ens utreds.

Och varför skriver du som om du inte skulle försöka rädda livet på dina barn i en desperat situation? Även om du inte längre kan rädda dig själv? På samma sätt som 72.000 ensamkommande barn räddades från Finland till Sverige under andra världskriget?

Och hur många fler flyktingar menar du att Libanon ska ta emot? De är ju ett krigsskadat land av Skånes storlek med 4 miljoner invånare som tagit emot över 1 miljon syriska flyktingar. Och dessförinnan Palestinaflyktingar. Räknat per invånare har de tagit emot mellan 10 och drygt 40 gånger fler flyktingar än Sverige. Hur många fler tycker du de ska ta emot? Varför skulle de klara något du menar att Sverige inte klarar?

Problemet Kenneth och Paul med era självförödmjukande mail är att ni genom att bortse från er egen medmänsklighet också nedvärderar er själva och ert eget värde. Ni ger människor rätten att trampa på andra. Därmed lägger ni er platt på rygg och erkänner också andras rätt att trampa på er på det att den starkare må segra.

Det är inte OK. Ni är värda bättre än så!

Med vänlig hälsning,

Henry Ascher

PS Skicka gärna era adresser också så jag vet att ni inte behöver gömma er bakom fejkade namn.

*

29 nov. 2016 kl. 14:23 skrev Kenneth Sandberg

Antar att Paul Nilsson inte får något svar på sina frågor...

Och frågan hur de tänker sig att de övriga c:a 2-3 miljarderna – varav säkert en tredjedel utgörs av barn/ungdomar – som lever i jämfört med Sverige miserabla och otrygga samhällen i tredje världen ska hjälpas, lär inte heller besvaras av dessa “godhjärtade” som pläderar för att vi ska låta dom som tagit sig hit få stanna. För självklart lär merparten av dessa miljarder människor prioritera att försöka emigrera till Sverige (eller åtminstone Europa) - istället för att besinna sig, kavla upp ärmarna och bygga upp sina egna länder.

Naivitet - eller bara hyckleri..?//Kenneth Sandberg

*


Till Victoria Banozic, TV4.

Dina två snyftreportage i TV4, den 29/11, om unga asylsökande som har fått avslag på sina asylansökningar därför att de saknar asylskäl är ensidigt vinklade som väcker fler frågor än svar. I ditt ena reportage framträder Liban och Azmat som har fått besked på att de inte får stanna i Sverige. Varför kallar du dom för "flyktingar"? De har ju fått besked på att de inte får asyl och ska därför inte kallas "flyktingar". Du sprider missvisande information till tv-tittarna.

Vilka länder kommer Liban och Azmat från? Varför har de lämnat sina hemländer? Varför har de rest genom flera länder för att komma till Sverige? Varför har de inte sökt asyl i något grannland? Har Liban och Azmat föräldrar och systrar? Om svaret är ja, varför är de kvar i sina hemländer? Är det bara sönerna som har asylskäl?


I dina reportage säger du "ensamkommande flyktingbarn", men de är ofta varken ensamma, flyktingar eller barn. Inte en enda av dom har skäl att få asyl i Sverige och det gäller alla asylsökande, oavsett ålder. De har inte flytt till Sverige. De har rest hit för att få ett bättre liv. Med andra ord är de ekonomiska migranter. Deras skäl att få asyl i Sverige upphörde när de kom till första asylland som ligger långtifrån Sverige. De bör därför återvända till det första asyllandet.

Den enda asylmottagningen jag kan tänka mig är från våra grannländer och den ska vara mycket restriktiv. Det ska inte vara någon massinvandring. Hjälpen ska vara tillfällig - inga permanenta uppehållstillstånd. När konflikten i grannlandet är över så är det repatriering som gäller.


Källor:

Paul Nilsson