tisdag 20 mars 2018

dnr 0278/18 svar på e-post


Här nedan svaret på mitt mail till MUCF angående föreningen Näthatsgranskaren.

Kan konstatera att man inte svarat på en enda av dom specifika 9 frågor jag ställde i mailet. Regelverket som MUCF har att rätta sig efter tillåter således att man ger ekonomiskt bidrag till föreningar som anmäler personer, i första hand äldre personer, som på något sätt är kritiska till den rådande invandrings och flyktingpolitiken genom att åberopa "hets mot folkgrupp" som åtalspunkt. En lag som tydligen enbart har konstruerats för att tysta det egna folket och som kan tänjas och formas på alla tänkbara sätt för att passa makthavarnas syften. Huvudsyftet är givetvis att tysta all kritik mot den rådande invandrings och flyktingpolitiken.

Äldre svenskar är enligt min mening också en folkgrupp och mot denna folkgrupp så hetsar alltså utan tvekan föreningen Näthatsgranskaren genom sina anmälningar. Man får alltså statsbidrag för att motverka rasism och liknande former av intolerans men vad dom själva sysslar med är ju precis detta. Kontentan av deras verksamhet visar med all önskvärd tydlighet att rasism och intolerans mot svenskar är helt legitimt och finansieras också helt lagligt med statliga bidrag.

Kan bara ännu en gång konstatera att svenska folkets värsta fiender är deras egna s.k. folkvalda.

Sandor Herold, Malmö

Från: Moa Vallenholm <moa.vallenholm@mucf.se>
Skickat: den 19 mars 2018 18:40
Till: sandorherold@hotmail.com
Kopia: Info från hemsida; Registrator
Ämne: dnr 0278/18 svar på e-post

Hej Sandor,

Tack för ditt mail.

Ditt mail har fått diarienummer 0278/18. Om du önskar att delge övriga upplysningar eller information gällande detta ärende vänligen maila registrator@mucf.se samt ange diarienummer 0278/18.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har med hjälp av förordningen (2008/62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans beviljat organisationen Näthatsgranskaren projektbidrag. Förordningen  styr helt villkoren för bidragen och är också det regelverk som MUCF har att rätta oss efter. Vänligen se förordningen här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-200862-om-statsbidrag-till_sfs-2008-62

MUCF har beviljat organisationen Näthatsgranskaren projektbidrag inte en enskild person. Det är organisationen som ansvarar för anställningen av projektledare.
För att följa upp hur projektet fortlöper under projekttidens gång så genomför MUCF projektbesök hos organisationer, i syfte att få inblick och insyn i projektet. När projekten är avslutade måste alla som fått beviljade medel gällande projektbidrag från oss lämna in en slutrapport, där de redogör för hur projektet genomfördes och hur väl de nådde de på förhand uppsatta målen samt lämna in ett revisorsintyg och en ekonomisk redovisning. Gör man inte det,  då har myndigheten rätt att kräva tillbaka medel och organisationen blir då återbetalningsskyldig.

Mvh***
Skrämmande, Sandor Herold!

Vi får se fram emot det ansvarsutkrävande som lär komma när vi väl fått partier som ser till svenska folkets och nationen Sveriges väl, på plats..!

//Kenneth Sandberg

Tänk vad åklagarna får mycket att göra nu!


Nu har Bonnierkoncernens censurkampanj riktat in sig på Microsofts tjänster Bing och MSN, som följsamt meddelar att de böjer sig för mediejättens krav. Okonventionella uppgifter om Förintelsen tas bort från sökförslagen. Fria Tider

Nu är det fritt fram för alla grisjävlar att anmäla så mycket de orkar och alla efterblivna åklagare att skippa alla förundersökningar, för nu är det brottsligt att undersöka sanningen om judens lögner.Det blir allt fler som anklagas för hets mot folkgrupp, som om den anklagade bara hade ljugit ihop sina påståenden. Men om man gnuggar polisens och åklagarens nos mot fakta så kan de inte sätta fast folk. Det är bara att hänvisa till fakta.

Men nu går det inte längre att hänvisa till fakta, för det har förbjudits av makten.Nu måste man vara bra efterbliven om man inte inser vem det är som har makten i samhället. Det är JUDEN man inte får klaga på, och det är JUDEN som äger massmedia, och det är JUDEN som inför censur. Alltså är det också JUDEN som bestämmer.

Vad är en antisemit?

Det är en sådan som inte gillar semiter.

Vilka är semiter?

Araber och judar.

Vad är en vegetarian?

En person som inte gillar kött.

Består semiter av kött?

Ja.

Alltså är vegetarianer antisemiter!

Låter det löjligt? Vänj er i så fall, för det blir värre för varje år som går. Det mest vansinniga presenteras för oss av JUDEN och hans massmedia dagligen, och det blir bara värre. Ovanstående argument var i samma stil som JUDEN hela tiden matar oss med.

Så vem fan vet, snart kanske vegetarianer också åker fast för Hets Mot Folkgrupp, i alla fall för antisemitism! För det låter ju logiskt i JUDENS öron.