REKLAM

torsdag 27 april 2017

Ingrid och Conrad - om Islam med AlanVad är bra att veta om denna ideologi med vissa inslag av religion behöver vi veta? Alan, som i många år varit högintresserad av Islam ger oss svaren.
Ökenreligionernas innersta vidrigheter som idag styr världen avslöjasRituella barnoffer och hemska blodbad avslöjas!

Judendomen gjorde en avkoppning till kristendom för att underkuva andra folk. 600 år senare gjordes ytterligare an avknoppning från judendomen, en som står judendomen mycket närmare och som ska tvinga goyim till underkastelse eftersom kristendomen misslyckades efter häxbränningsprocesserna, och den avknoppningen heter islam.

Grunden till alla tre ökenreligioner är dock det Abrahamitiska vansinnet från Guds utvalda folk, som man kan läsa om i bibelns gamla testamente – om man orkar tröska igenom skiten och inte somnar förstås! 
Donald, Ivanka Trump och Jared Kushners sephardi judars banksystem misslyckas!Banksystemet misslyckas och det finns ingenting som Donald Trump, Ivanka eller Jared Kushner kan göra åt det. De skapar ekonomiska STORSKRÄLLAR och säljer sina tillgångar.., Sedan skapar de en UTFÖRSÄLJNING och då köper de tillbaka tillgångarna. Men icke-juden får aldrig något miljondollarlån att köpa för under utförsäljningen. 
Tara McCarthy – Västvärldens krisGalningen i Vita Huset är farligare än vilket dårhushjon som helst!Trump har Janus-syndromet och kan vara lika övertygande åt båda hållen och är därmed en galen mytoman!
Geopolitik och varför vi skall vara glada
Vad man än säger så är Donald Trump (DT) något nytt. Hur kan vi förstå hans
politik?
En sak är klar och det är att DT är väl medveten om den judiska dominansen, inrikes och utrikes, han är också väl medveten om ”den djupa staten” och dess förtryckande roll. Han är även medveten om att FN är en judisk organisation med uppdrag att understödja den nya världsordningen. Antag nu att han är trött på detta judiska/sionistiska inflytandet och denna grupperings blinda hat mot de vita: Hur skulle du rekommendera DT att agera?

Det mest korkade förslaget är: angrip alla på en gång. Ett mindre korkat förfaringssätt vore att angripa de olika grupperingarna en efter en. Det finns dock ett annat sätt – tillämpa judiska metoder.

Det första som han behöver göra är att uppfylla sloganen ”make america great again”. Detta innebär att han först och främst måste ta sig an ”den djupa staten”. Det vill säga den gruppering av sektjudar och förrädare som i verkligheten styr, och har styrt, USA sedan förra sekelskiftet - ja ända sedan USAs tillkomst.

Det är det han gör nu samtidigt som han håller en pro-sionistik hållning. Därmed splittras de två stora huvudlägren inom judendomen: Det ena är för tredje världskriget - vilket skall föda messias och göra goyim till slav. Det andra är de som först vill ha ett stor-israel och sedan göra goyim till slav. För mig är det frågan om en motsättning mellan ideologer och pragmatiker – båda har samma slutmål.

Nåväl låt oss se på en del av vad  han gjort inom de första 100 dagarna:

 1. 6:e april skickade han iväg 59 Tomahawkmissiler som svar på den påstådda gas attacken den 4:e april. Av dessa nådde 23 syriska militära mål (en kom visst snett) varvid ett tomt flygfält bombades utan att erhålla märkbara skador (4-6 flygplan strök visst med samt ett skyddsrum för flygplan).

 1. Innan attacken meddelade han ryssarna att attacken skulle komma. Han flyttade också på Bannon, från NSC, så att han inte skulle kunna bli beskylld för att ge felaktiga råd. Bannon efterträde ju som bekant Flynn på den posten. Räkna med att båda, som fågeln Fenix, kommer återuppstå.

 1. Vart tog då resterande missiler, 59-23=36 vägen? De träffade avsedda mål med en skräll. Den 10-11 försökte sig ISIS på hämndattacker mot ryssar och den syriska koalitionen.

 1. 13:e april bombas en av ISIS kemiska depåer i Syrien. Då släpps även alla bombers morsa över en av ISIS krigsdepåer i Afganistan som förstörs med en hej dundrande skräll – 36 ISIS-krigare strök viss med. Inga civila.

 1. Samtidigt som Xi besöker USA och äter middag med DT så flyttas en armestyrka om 150000 man i Kina mot NordKoreanska gränsen. Även detta ingår i de judiska metoderna. Grunna lite på hur det kan tolkas.

 1. DT påstår att han skickar en armada mot NordKorea.

Så vad vi har här är sannolikt DT+Putin (P)+Xi (X) plus några till som spelar ett komplicerat mångdimensionellt schackspel på flera nivåer. Eftersom alla i judiska media, och nästan alla i alternativa media, koncentrerar sig på vapenskrammel så ser de inte att DT inrikes vill sänka judisk kontrollerad media/pedofiler och som ett led i detta sucessivt puttar undan den djupa statens inflytande. Personligen tror jag han även kommer ta häxan Killary till domstol.

Äras den som äras bör. Det var en vän som satte mig på spåren, för någon/några månader sedan. Därefter har kunskapen växt. Låt mig så låta några andra utveckla dessa tankar:

 1. Why I Think Trump & Putin Are Trolling The World Right Now

 1. Jakten på den djupa staten accelererar dramatiskt.

 1. Trumps Nord-Koreanska Armada var falska nyheter

Vi kan även räkna med mycket vapenskrammel visavi Iran - ty då blir Netanyahoo glad.

I USA skapar sektjudarna och deras våldsvänster stora oroligheter och vi kan förvänta oss att de förbereder väpnade sammanstötningar. Helt i enlighet med de välkända metoder som användes i till exempel det gamla Ryssland, i början av 1900-talet, och mer nyligen i Ukraina. Hur bemöter man sådant i modern tid?

Nyligen har det varit mängder av strömavbrott i USA vilkas geografiska positioner kan ses på kartan nedan: San Fransisco, Los Angeles, New York, Chicago mflCarl Norberg har gjort observationen att dessa lokaliteter var/är Killarys starka fästen. Antag nu att de startar allvarliga störningar i samhället - då släcks strömmen och det lär bli väldigt lugnt efter ett par dagar.

Här två artiklar från den 21 april som behandlar nedsläckningen

 1. The Daily Sheeple

 1. SHTFplan

Observera att hela resonemanget ovan bygger på ett antagande – DT, P och Xi vill inte ha ett världskrig. Vi får se om det är giltigt eller ej men själv ser undertecknad, härstammande från Doggerland, ljuset i tunneln. Men jag ser också vägen dit kantad av offer. Ej heller har jag tillgång till DTs, Ps och Xs hjärnor. Så studera och dra era egna slutsatser.

Som alltid så är friasidor.is full av intressant information: http://friasidor.is/varfor-ser-vastvarlden-ut-som-den-gor/

Med vänlig hälsning

Mikael


PS Jag fick en förfrågan om hur lång tid det tar att kremera 6 milljoner i en superugn som går kontinuerligt tills uppgiften är slutförd. Här är mitt svar:
"drygt 1027 år. För att vara lite mer exakt 90*6000000/(60*24*356)=1027. 397260273 9726027 år "

Läsarens kommentar: "Alltså bara ett år med 1027 ugnar! Eller 4 år med 257 ugnar"


Mikael Möller

"Svenskar i alla län, förena er!"

"Religion går in - Vett går ut"


*

Min kommentar på det hela är att om Trump är så duktig på att trolla vänsterslödder kan han ju också trolla oss andra på samma sätt.


Han är lika övertygande i bägge riktningarna och då är det bäst att ta det säkra för det osäkra och hata honom.


Varför var han tvungen att ta vita nationalister med sig under valrörelsen över huvud taget om han ändå kunde bli president med hjälp av den djupa staten? Vad är det som säger att ovanstående artikel inte är till för att trolla med oss?


Det är bättre att döma efter vad man ser – inte efter vad man inte ser!